EBTEKAR NEWSPAPER
دوشنبه, 01 بهمن 1397   Monday 21 January 2019

سرمقاله

معیشت محور و فرهنگ مهجور در بودجه ٩٨

سیده فاطمه ذوالقدر

دکتر مهدی مطهرنیا- با گسترش فناوری‌های رسانه ای، به دنیای رهبری دموکراتیک رسانه‌ای بر جوامع ملی وارد خواهیم شد. رسانه‌ها به عنوان هویت بخش جوامع و جماعت‌های متکثرِ مخاطب محور در شبکه جهانی ارتباطات سیاسی شده دموکراتیک قرار خواهند گرفت. اتاق شیشه ای، حیات آدمی شکل و در آن امنیت فکری از اعتباری بالا برخوردار خواهد شد. دنیای آن زمان دنیایی از ملت - دولت های رسانه ای خواهد بود، دولت هایی که مدت هاست آغاز به شکل گرفتن کرده‌اند، درست همان گونه که در گذشته انجمن‌های مختلفی میان ملت ها وجود داشت، و تمایلات تمرکز گرایی امپراتورمنشانه را با چالش روبرو ساخت. سیگنال‌های موجود نشان می دهد که این معنا به گونه‌ای دیگر، ملت – دولت ها و دولت – کشورهای کنونی را به چالش خواهند گرفت؛ و انواع دیگری از گونه‌های حیات سیاسی؛ که کاملاً هم
دولت های ملی نخواهند بود، و جهت گیری‌های بین المللی را در بستر هویت های تک سرنشین دانش بنیاد رسانه‌ای دنبال خواهد کرد؛ به وجود خواهند آورد. پارادایم حاکم بر حیات اجتماعی بشر از وحدت به کثرت، و کثرت به وحدت؛ به پارادایم کثرت‌های وحدت گرا، و وحدت آفرینی‌های کثرت باور؛ تبدیل و بشر طعم خوش فراغت برای خدایی کردن بر اساس اندیشه ورزی خردورزانه خود را بیش از پیش در اختیار خواهد داشت. بهشت اندیشه ورزی و آرامش و آسایش معنوی و جسمانی برای بشر فراهم خواهد شد. فناوری‌های فوق پیشرفته تمام فعالیت‌های مورد نیاز بشر برای ادامه بقای مادی را فراهم خواهند کرد و انسان به مانند شهروندان آزاد جامعه آتنی خواهد توانست در پرتو جهانی شدن آسان و درهم تنیدگی مرزهای زمان، مکان و فضا، بَعد چهارم حیات را درنوردد و وارد گوی بلورین شود.
انسان با ورود به عصر فراانیشتینی خواهد توانست فضای موجود را خم کند و فضای مدور حیات را برای بشر عینیت بخشد. گرانش کهکشان‌ها باعث خمیدگی فضا می شود، بطوریکه نور در حال گذر از این فضا هم خم می‌گردد. خمش نور، زمینه را برای اخترشناسان مهیا می کند تا به اندازه گیری توزیع گرانش در کهکشان‌ها بپردازند، حتی فواصلی که صدها برابر بزرگتر از خود کهکشان باشند. انسان آینده از این دستاوردهای علمی استفاده و زندگی هلوگرافیک خویش را رقم خواهد زد.
اتحادیه‌های متفاوتی میان این ملت – دولت‌های رسانه‌ای شکل خواهدگرفت. دیگر چنین نخواهد بود که تنها یک سازمان از دولت‌های ملی وجود داشته باشد و در آن سازمان هم قوی‌ترین ملت به گونه‌ای بر جهان حکمرانی کند، دهه‌های آینده دهه قدرت‌های سیاسی نخواهد بود بلکه این قدرت‌های فرهنگی - رسانه ای خواهند بود که قدرت های برتر جهانی را شکل و محتوا خواهند داد.
جهانی شدن در این دوره عبارت خواهد بود از: گسترش و تعمیق پیوندها و وابستگی های متقابل جهانی در بستر یک فرا انقلاب پیوسته، پردامنه و پرشدت؛ در بستر ملت- رسانه‌های بزرگ، این وابستگی متقابل، فراتر از دولت‌ها و فراتر از جوامع دامن خواهد گسترانید، و نظام جدید جهانی جامعه دموکراتیک رسانه‌ای را می سازند. ماکرو جهان میکرو؛ برساخته خواهد شد. نقش و اهمیت جغرافیا، فضا و زمان در معنای حقیقی آن کمرنگ، و واقعیتی مجازی پیدا خواهند کرد. در این گستره معنایی است که فراهمسنگان اجتماعی – نخبگان ، روشنفکران ، و سرآمدان - هرکدام در جایگاه معنادار خود در سطح فراهمسنگان اجتماعی، به دنبال گسترش فرهنگ متعالی به وسیله دانشگاه شبکه جهانی رسانه ای برخواهند
آمد. درهم تنیدگی زمانی و مکانی در فضای رسانه ای عرصه را برای تمرکز برای گسترش معنادار اخلاق سالم، رفتار پاک، و کنش های دگرخواهانه ی انسان را فراهم خواهد ساخت. دوران جهانی شدن انسان ها را از- تابعیت ملی - به - تابعیت فرهنگی – رسانه ای - انتقال خواهد داد که بنا به تعبیر هاروی تراکم زمانی و فضایی پیدا خواهد نمود. فاصله‌ها تحت تاثیر زمان قرار می‌گیرند و مساله فضاهای مجازی مطرح می‌شود و نوعی سازماندهی فضا توسط زمان، تحت عنوان تراکم زمانی و فضایی به وجود خواهد آمد. این جا است که فاصله ها کاملا منقرض خواهند شد. درهم تنیدگی عناصر زمان و مکان فضاپروری انسانی را برای تاثیر گذاری فرهنگی افزایش خواهد بخشید و ابعاد مکانی و زمانی را به بعد های دیگری از حیات بشر رهنمون خواهد ساخت. ابعادی که می تواند به او قدرت دیدن مهم ترین
نادیدنی ها را هدیه نماید. انسان بر ابعاد گوناگون تری از حیات طبیعی و فضای زندگی خود اشراف پیدا خواهد کرد، شاید انسان خدای خویش را عینی تر خواهد یافت.
استاد روابط بین الملل و آینده پژوه سیاسی


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام