EBTEKAR NEWSPAPER
دوشنبه, 01 بهمن 1397   Monday 21 January 2019

سرمقاله

معیشت محور و فرهنگ مهجور در بودجه ٩٨

سیده فاطمه ذوالقدر

یکی از ابعاد بسیار مهم در شفافیت اطلاعات، افشای به موقع آن است. در این راستا ناشرانی که به صورت پذیرفته شده و یا درج شده وارد بازار سرمایه کشور می‌شوند، مطابق با دستورالعمل های موجود موظف هستند در بازه های زمانی مشخص نسبت به افشای اطلاعات خود اقدام کنند.
سازمان بورس و اوراق بهادار همواره کوشیده است تا با ابزارهای در اختیار خود علاوه بر بهبود چارچوب های افشای اطلاعات از نظر صحت و دقت اطلاعات افشا شده بر الزام رعایت بازه های زمانی مورد اشاره اهتمام ورزد و ناشران را با ابزارهای تشویقی و تنبیهی به افشای به موقع اطلاعات ترغیب کند. البته همکاری بسیار نزدیک ناشران با سازمان بورس در این حوزه بسیار موثر بوده است.
در این راستا در کنار رسیدگی به تخلفات ناشران متخلف، از پاییز 1396 پس از عملیاتی شدن دستورالعمل جدید افشای اطلاعات، موارد مرتبط با بازه های زمانی قانونی و نیز موارد تاخیر در افشای اطلاعات برای ذینفعان ناشر مورد نظر (مدیر مالی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره) در قالب پیامک ارسال می‌شود که نقش بسزایی در کاهش چشمگیر تاخیر در افشای اطلاعات داشته‌است.
برای مشاهده روند موجود در اطلاعات این درصدها به صورت نمودار ارایه شده‌است. در نمودار شماره 1 روند انتشار به موقع اطلاعات و عدم انتشار اطلاعات آورده شده‌ است. در نمودار شماره 2 روند انتشار اطلاعات با تاخیر تا 30 روز و بیشتر از 30 روز با هم مقایسه شده‌است.
در نمودار شماره 3 روند میانگین تعداد روز تاخیر در ارایه اطلاعات لحاظ شده‌است.
همانگونه که در نمودار 1 به وضوح قابل مشاهده است، درصد افشای اطلاعات به موقع از 32درصددر فروردین 93 به 86درصددر اسفند 96 افزایش یافته‌است که نشانگر اهتمام سازمان بورس و ناشران بر افزایش شفافیت در بازار سرمایه است. همچنین در خصوص عدم انتشار اطلاعات از 44درصددر فروردین 93 به 5درصددر اسفند 96 کاهش یافته‌است.
طبق آنچه در نمودار3 نشان داده شده‌است، در اسفند ماه 96 از 487 اطلاعیه قابل انتشار، 86درصدبه موقع و بدون تاخیر منتشر شده‌اند، و 14درصدباقی مانده نیز با میانگین تاخیر 3 روز منتشر شده‌اند که نشانگر تعهد ناشران در ارایه به موقع اطلاعات است.
چنانچه از نمایش اطلاعات در نمودار‌های ارائه شده، قابل مشاهده است در 2 مقطع زمانی تغییر رفتار ناشران در انتشار به موقع اطلاعات قابل ملاحظه است. مقطع اول در تیر و مرداد سال 1395 که انتشار به موقع اطلاعات به سطح حدود 15درصدافت داشت و با تمهیدات سازمان بورس مبنی بر معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح پیگیری تخلفات در ماههای بعد از آن رشد چشمگیری در افشای به موقع اطلاعات رخ داده‌است. مقطع زمانی دوم مربوط به پاییز سال 1396 است که دستورالعمل جدید افشای اطلاعات به ناشران اعلام شد و پیگیری‌های لازم برای رعایت آن انجام شد و همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، موعدهای افشای اطلاعات به ذینفعان ناشر اطلاع رسانی شد تا از این طریق تعهد ناشر به افشای به موقع افزایش پیدا کند.
امید است با ادامه روند موجود گامی در ایجاد بازاری کارا و شفاف برداشته شود.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام