EBTEKAR NEWSPAPER
چهارشنبه, 01 فروردین 1397   Wednesday 21 March 2018

سرمقاله

ایران صفی اصفیا و وظایف ایران دوستان

محمدصادق جنان صفت

روز اول اردیبهشت ماه سال 1332 اعلام شد که سرتیپ محمود افشار طوس ( به پیشنهاد دکتر مصدق وزیر دفاع ملی و تصویب محمدرضا شاه به خاطر شهادت به درجه سرلشکری ارتقا یافت ) رئیس شهربانی کل کشور ناپدید شده است.
با اعلام این خبر مردم در بهت و حیرت فرورفتند و دکتر صدیقی همراه با گروهی از ماموران زبده فرمانداری نظامی و رکن دوم ارتش و شهربانی از سوی دکتر مصدق مامور پی گیری ناپدید شدن رئیس شهربانی کل کشور شدند.
با تلاش ماموران به خصوص سرهنگ حسینقلی سررشته رئیس رکن دوم فرمانداری نظامی ظرف شش روز جسد رئیش شهربانی سرلشکر شهید افشارطوس در حوالی غار تلو در تپه های لشکرک در شمال شرق تهران کشف شد و عوامل این جنایت فجیع به استثنای مظفر بقایی طراح این جنایت که از مصونیت نمایندگی مجلس برخوردار بودند ، بازداشت شدند.
آنچه از چشم ماموران در آن زمان پنهان ماند و یا آنطور که شاید و باید به آن توجه نکردند ، مساله ناپدید شدن و کشف جسد مرحوم حسین ذبیح پور از کارآگاهان زبده و شخصی سرلشکر افشارطوس بوده که به دلیل اشتهارش در میان ماموران شهربانی به درستی و شایستگی در زمان کوتاهی که مرحوم افشارطوس ریاست شهربانی ( نهم اسفند 1331 تا سی و یکم فروردین ماه 1332 ) کل کشور را به عهده داشته ، توانسته است نظر رئیس شهربانی را به خود جلب کند و در شمار معدود محارم سرلشکر افشارطوس در آید.
مرحوم حسین ذبیح پور در سوم فروردین ماه 1332 نا پدید می شود و چند روز بعد جسدش در بیابان های کرج یافت می شود.
با وجودی که نامبرده از کارآگاهان زبده و ماموران ویژه و مورد اعتماد رئیس شهربانی بوده ، مساله قتل وی آنچنان که باید و شاید پی گیری نمی شود و با شبهاتی که در این زمینه به وجود می آید ، عوامل بیگانه و ضد دولت در شهربانی که درصدد اقدام های حادتری در آینده ای نزدیک بوده ، سعی کرده اند این قتل را خودکشی جلوه دهند و به سادگی پرونده آن بسته می شود اما آنچه در مورد این قتل حائز اهمیت است ، نحوه برخورد ریاست شهربانی با مساله قتل ذبیح پور است .
حسین ذبیح پور ماموری شایسته و محرم افشارطوس به شمار می آمده و عدم توجه ریاست شهربانی به دنبال نشدن مساله قتل چنین ماموری شگفت انگیز است ، مساله این جنایت نباید از دید سرلشکر افشارطوس و که که بزعم دوست و دشمن افسری تیزبین و بسیار باهوش بوده است ، دور ماند و رئیس شهربانی کل کشور با توجه به جوسیاسی حاکم بر کشور بعد از جریان نهم اسفند و توطئه ها و کارشکنی های استعمار و عوامل داخلی آن علیه دولت ملی دکتر مصدق ، می باید تمام تلاشش را به کشف قتل یک مامور محرم و اعتمادش معطوف می کرد تا این ربودن و قتل مقدمه ربودن و قتل خود وی در کمتر از یک ماه بعد نشود.
جالب این است که پس از قتل افشارطوس نیز ماموران فرمانداری نظامی و شهربانی به هدایت سرهنگ سررشته که افسری ورزیده و مورد اعتماد دولت بوده است ، نیز از کشف راز قتل حسین ذبیح پور مامور ویژه شهید افشارطوس غافل مانده و در پی گیری های دقیق و کارساز خود هیچ ارتباطی میان این دو جنایت نیافته اند و شاید عواملی درکاربوده که آنان را به گمراهی کشانده است .
ناصر زمانی مامور خائنی که همچون مرحوم حسین ذبیح پور محرم سرلشکر شهید افشارطوس بوده است از ابتدا می دانسته که رئیس شهربانی به خانه حسین خطیبی در خیابان خانقاه رفته و پس از بیهوش کردن وی به غار تلو منتقل و سپس به طرز فجیعی کشته شده است اما این عنصر خائن راز جنایت را از شخص دکتر صدیقی وزیر کشور و سایر ماموران مکتوم داشته و بعدها یعنی در دادگاه انقلاب اسلامی که این خائن را به عنوان شکنجه گر ساواک محاکمه می کرد ، پرده از این جنایت برداشت و اعتراف کرد که افشارطوس پیش از رفتن به منزل خطیبی وی را همچون دفعات قبل که هرجا به صورت محرمانه به اطلاع می داد ، این بار نیز وی را می رفت در جریان گذاشته است .
وی همچنین اعتراف کرد که مرحوم حسین ذبیح پوردر سوم فروردین ماه به دست عوامل قتل افشارطوس ربوده شده و سپس به شهادت رسیده و جسدش در بیابان های کرج رها شده است .
به اعتراف ناصر زمانی عوامل انگلستان و دربار پس از اینکه از جلب ذبیح پور نومید شدند برای جلوگیری از افشای جنایات خود ، این مامور صدیق و شایسته را به قتل رساندند .
زمانی پس از کودتای 28 مرداد به پاس خدماتش به عوامل استعمار و خیانت به شخص افشارطوس با تاسیس ساواک در شمار نخستین کارکنان این سازمان جهنمی در آمده و تا به ریاست رسیدن یکی از ادارات مهم ساواک ترقی کرده است .
حدود 4 سال بعد از انقلاب یکی از ماموران سازمان جاسوسی انگلستان (ام آی 6) در گفت وگو با شبکه بی بی سی به صراحت اعتراف کرد که جنایت ربودن و قتل افشارطوس از سوی جاسوسان انگلستان که در پوشش خبرنگار و ... در تهران فعالیت می کردند ، طراحی و نظارت شده است .
قتل مرحوم حسین ذبیح پور مامور خادم و میهن پرست شهربانی نزدیک به سی سال در پرده ابهام بود و تصور می شد که نامبرده دست به خودکشی زده است و هنگامی که مساله قتل ذبیح پور در دادگستری در مرحله بازپرسی بود حتی یک افسر شهربانی شهادت داد که در سوم فروردین ماه آن مرحوم را در مقابل دانشگاه تهران دیده و پس سلام و احوالپرسی و تبریکات عید نوروز ، از وی درباره علت حضورش در مقابل دانشگاه می پرسد که مرحوم ذبیح پور در پاسخ می گوید : به انتظار یکی از آشنایان ایستاده تا به اتفاق به جایی بروند .
با وجود شهادت واضح این افسر ، ماموران پی گیری قتل از یافتن علت قتل غافل مانده یا به عمد آن را نادیده می گیرند .


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام