جستجو
  نسخه شماره 1233 - 1387/04/10 - دوشنبه 10 تير 1387 – 26جمادي الثاني 1429 -29ژوئن 2008 - سال پنجم   صفحه اصلي

 جزييات طرح سرشماري هدفمند کردن يارانه ها
 يارانه نقدي براي هر خانوار تا سقف 6 نفر  

رئيس مرکزي آمار ايران با اعلام اينکه خانوارهاي تا سقف 6 نفر مي توانند از نظام توزيع يارانه ها استفاده کنند، گفت: طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي کشور در راستاي هدفمند کردن يارانه ها و طرح تحول اقتصادي از اول مرداد ماه آغاز مي شود.  محمد مدد در يک نشست خبري در خصوص طرح  جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي کشور اظهار داشت: پيرو سياستهاي طرح تحول اقتصادي که از طرف رئيس جمهور مطرح شد و براي اصلاح ساختار دولت، ارزش گذاري پول ملي، اصلاح نظام بانکي، اصلاح نظام توزيع، اصلاح نظام  گمرکي و اخذ ماليات، کنترل بازار مسکن و هدفمند کردن نظام توزيع يارانه ها مرکز آمار ايران موظف به جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي کشور شد. 
پشتوانه مطالعاتي 3 ماهه
رئيس مرکز آمار ايران گفت: شناسايي جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها کار ساده اي نيست و نياز به کار مطالعاتي و تحقيقاتي دارد در همين خصوص از 3 ماه پيش با کمک اقتصادانان و طراحان پرسشنامه هاي طرح هاي تحقيقاتي و آماري بعد از جلسات مختلف پرسشنامه شناسايي افراد براي اجراي اين طرح تهيه شده است.  وي افزود: در بحث شناسايي اقشار مختلف کشور مهمترين محور شناسايي دارايي هاي افراد است تا بر آن اساس با افزايش توان و قدرت خريد مردم اثرات تورمي هدفمند کردن يارانه ها کاهش پيدا کند تا اقشار کم درآمد از آسيب هاي تورمي در امان بمانند. 
48   هزار نفر آمار مي گيرند
رئيس طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي کشور گفت: براي اجراي اين طرح از 48 هزار نفر در 36400 ايستگاه براي تکميل پرسشنامه ها استفاده خواهد شد که تکميل پرسشنامه حدود 20 دقيقه زمان مي برد.   وي افزود: از 36400 ايستگاه 25800 ايستگاه در مناطق شهري و 10600 ايستگاه در مناطق روستايي مستقر مي شوند و طبق برنامه ريزي هاي انجام شده ايستگاه هاي سيار در نقاط محروم براي افرادي که توان حرکتي ندارند و همچنين مراکز تجمعي نظير زندان ها در نظر گرفته شده است.  مدد افزود: با هماهنگي آموزش و پرورش اجراي اين طرح در مدارس کشور انجام مي شود که سرپرستان خانوار با مراجعه به مدارس تعيين شده مي توانند فرم هاي خود را تاييد کرده و تحويل کارشناسان آمار بدهند. 
سرشماري در دومرحله انجام مي شود
رئيس مرکز آمار ايران گفت: سرشماري در دو مرحله انجام مي شود که مرحله اول آن از طريق مطبوعات، راديو و تلويزيون ، سايت مرکزآمار ايران به نشانيir.org.amar.www    و ساير رسانه ها به اطلاع مردم خواهد رسيد.  وي افزود: براساس سرشماري سال 85 حدود 17/5 ميليون نفر خانوار در کشور وجود دارند که به همين تعداد فرم هايي در قطعA3     از طرف مرکز آمار تهيه و بصورت رايگان از طريق شرکت پست توزيع مي شود.مردم پس از تکميل فرم شماره يک براي پرکردن فرم شماره 2 بايد از 12 مرداد به ايستگاه هاي سرشماري در مدارس مراجعه کنند و فرم را در حضور نماينده مرکز آمار تکميل کنند.   وي افزود: براي جلوگيري از ازدحام در موقع پرکردن فرم ها جدولي طراحي شده تا مردم براساس جمعيت خانوار به اين ايستگاه ها مراجعه کنند.  رئيس مرکز آمار ايران افزود: خانوارهاي يک ، دو و سه نفره از تاريخ 12 مرداد تا 16 مرداد، خانوارهاي چهار نفره از 17 مرداد تا 21 مرداد، خانوارهاي پنج نفره از 22 مرداد تا 26 مرداد، خانوارهاي شش نفر از 27 مرداد تا 31 مرداد، خانواره هيا 7 نفره و بالارتر از اول شهريور تا 5 شهريور و افرادي که به هر دليل نتوانند طبق زمانبندي اين جدول به ايستگاه هاي سرشماري مراجعه نکنند مي توانند از 6 شهريور تا 10 شهريور به ايستگاه هاي سرشماري مراجعه کنند.  
مساجد محل بايد فرم ها را تاييد کنند
مدد گفت: افراد براي مراجعه به ايستگاه ها بايد کد ملي و اصل شناسنامه و افراد مستاجر اجاره نامه به همراه داشته باشند.  وي افزود: اطلاعات درجه شده در فرم شماره يک بايد به تاييد سرپرست خانوار و نزديک ترين مسجد محل برسد و در صورت ارائه اطلاعات غلط فرد متخلف مورد پيگيرد قانوني قرار مي گيرد. 
تلفيق 20 پايگاه براي تاييد صحت و سقم فرم ها
رئيس مرکز آمار ايران در پاسخ به  نحوه تاييد صحت و سقم فرم ها گفت: مرکز آمار ايران براي اولين بار از تلفيق 20 پايگاه اطلاعاتي براي صحت و سقم فرم ها استفاده مي کنند.   وي افزود: در اين طرح سازمان ثبت احوال کشور، پايگاه سهام عدالت، پايگاه اطلاعات وزارت رفاه و تامين اجتماعي، پايگاه بسيج اقتصادي کشور، پايگاه اطلاعات بانکها، پايگاه اطلاعاتي کارت خودرو، بانک اطلاعات کميته امداد بانک اطلاعات سازمان بهزيستي و بانک اطلاعات اصناف در تاييد فرم شماره يک به مرکز آمار ايران کمک مي کنند. 
30   ميليارد تومان براي اجراي جمع آوري اطلاعات اقتصادي
رئيس مرکز آمار ايران گفت: هزينه هاي اجراي اين طرح حدود 30 ميليارد تومان است و نتايج طرح بايد تا اواخر مهرماه در اختيار دولت قرار گيردوي افزود: شرکت مردم در اين طرح اختياري است و هيچ اجباري براي شرکت در اين طرح وجود ندارد. 
دهک ها مشخص نشده است
مدد در پاسخ به سوالي در خصوص جزئيات دهکها و ميزان يارانه تخصيص داده شده گفت: پس از سرشماري و اعلام نتايج جزئيات دهک ها مشخص خواهد شد.  وي افزود: خانوارهاي تا سقف 6 نفر مي توانند از نظام توزيع يارانه ها استفاده کنند.   رئيس مرکز آمار ايران در پاسخ به سوال ديگري از فارس در خصوص پايش هزينه ها به جاي پايش درآمدها گفت: معمولا در طرح هاي آماري ميزان درآمد خانوار کمتر از هزينه هاي آنهاست و با توجه شرايط جامعه تا حد زيادي ميزان هزينه ها مشخص است ولي تاکنون آمار دقيق از درآمدها وجود نداشته است.   وي در خصوص کيفيت پرداخت يارانه ها با توجه به شرايط جغرافيايي کشور و سطح زندگي مردم در شهرها گفت: بيش از اين مرکز آمار نقشه فقر کشور را تهيه کرده است و در اين خصوص بصورت عادلانه يارانه ها توزيع خواهد شد.  مدد گفت: يارانه ها سه ماه قبل از آزاد شدن بصورت مسدودي در حساب سرپرست خانواره ها واريز خواهد شد تا از اين طريق جو رواني تورم کنترل شود.  وي گفت: يارانه ها بصورت ماهيانه و پلکاني پرداخت خواهد شد. 


نسخه چاپي ارسال به دوستان

ارسال نظر
  نام (اختیاری)
  پست الکترونیک(اختیاری)
  آدرس وبسایت یا وبلاگ (اختیاری)
نظرشما
 
    کد امنیتی
 
نظرات خوانندگان

صفحه اول
سياسي
گوناگون
جامعه
حوادث
اقتصادي
ايران زمين
نفت و انرژي
بانك و بيمه
ورزشي
ايران و جهان
فرهنگ و هنر
صفحه اصلی - شناسنامه ابتکار - آرشیو ابتکار - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته