جستجو
  نسخه شماره 1281 - 1387/06/11 - 11 شهريور 1387 –30شعبان 1429 - 1 سپتامبر 2008 - سال پنجم   صفحه اصلي

 روزهاي پاياني جمع آوري فرم اطلاعات اقتصادي خانوارها غلغله بود
 تکميل فرم يارانه ها در دقيقه 90 

گروه جامعه-با وجود اينکه از حدود يک ماه پيش طرح جمع آوري فرم اطلاعات اقتصادي خانوارها با نظم و هماهنگي خاصي شروع شده و مسئولين بارها از مردم خواسته بودند به منظور جلوگيري از ازدحام در پايگاه ها، تکميل و ارائه فرم اطلاعات اقتصادي خانوار را به روز آخر موکول نکنند اما از آنجايي که ما ايراني ها عادت کرده ايم کارهايمان در دقيقه 90 انجام دهيم باز هم گوشمان بدهکار نبود و عليرغم مهلت يکماهه باز هم شاهد هجوم بي سابقه خانواده ها به مراکز تحويل و جمع آوري فرم اطلاعات اقتصادي خانوارها در روزهاي آخر بوديم به گونه اي که عليرغم تکرار مکرر و موکد مسئولان مرکز آمار کشور مبني بر عدم تمديد مهلت تحويل اين فرم ها با تشکيل جلسه اضطراري تصميم بر اين شد که تحويل فرم اطلاعات اقتصادي خانوارها يک روز ديگر هم تمديد شود تا آنهايي که به رسم ديرينه کارها را به دقيقه 90 مي سپارند هم موفق به تکميل و ارائه اين فرم شوند.گزارش ها از آخرين روزهاي جمع آوري فرم اطلاعات اقتصادي خانوار در تهران حاکي است، برخي مدارس فرم شماره دو اطلاعات اقتصادي خانوار را تمام کردند و ازدحام جمعيت پشت درهاي مدارس صفهاي طولاني را ايجاد شده بود. بر اساس اطلاعيه هاي مکرري که مرکز آمار از چندين روز پيش منتشر کرد  روز يکشنبه آخرين روز جمع آوري فرم اطلاعات اقتصادي خانوار بوده و اين مهلت قابل تمديد نخواهد بود. اين در حاليست که تعداد کثيري از مردم زمان مراجعه به مدارس را به روز آخر موکول کرده بودند و همين امر سبب شده بود تا در ساعات آغازين روز انبوهي از جمعيت پشت درب پايگاههاي جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار اجتماع کنند. همچنين در برخي مناطق تهران، فرم شماره 2 که اطلاعات ارائه شده توسط افراد در آن نوشته مي شود، به اتمام رسيده و عملا کار جمع آوري اطلاعات اقتصادي متوقف شده بود. همچنين برخي از مسئولان پايگاهها اظهار داشتند که بيش از ظرفيت و توان کاري ثبت نام بعمل آمده ولي هنوز جمعيت بسياري پشت درب مدارس تجمع کرده اند. به طور متوسط در اغلب مدارس 8 نفر آمارگير مشغول به فعاليت هستند که به گفته مسئولان پايگاهها هر کدام حداکثر توان تکميل 30 فرم را در يک روز دارند. اين در حاليست که در بسياري مدارس بين 100 تا 200 نفر در صف ورود هستند و جمعيت همچنان در حال افزايش است. مديران مدارس خواستار مراجعه مردم به ساير مدارس در نقاط خلوت تر شهر بودند. با اين وجود يکي از مسئولان مدارس گفت: بخشنامه تمديد مهلت آمارگيري به مدرسه ابلاغ شده ولي زماني براي آن مشخص نشده است. وي افزود: اين اطلاعيه  به صورت دست نويس در معرض عموم قرار گرفته است. همچنين يکي ديگر از مسئولان پايگاههاي دريافت اطلاعات اقتصادي خانوار تاکيد کرد: بنا به اعلام مرکز آمار ايران اين طرح مجددا دو ماه ديگر به اجرا در خواهد آمد تا افرادي که موفق به تحويل فرم خود نشده اند، فرصتي براي انجام اين کار پيدا کنند. با اين وجود رئيس مرکز آمار ايران از تمديد ساعتي زمان جمع آوري فرمها در صورت لزوم خبر داده بود.
جلسه اضطراري براي تمديد  دريافت فرم
در پي ازدحام جمعيت پشت درهاي مدارس جمعآوري فرم اطلاعات اقتصادي خانوار در آخرين روز اجراي طرح، مسئولين مرکز آمار با حضور مسئولان ستادي و نظارتي پايگاهها براي تمديد احتمالي دريافت فرم جلسه اضطراري تشکيل داده اند. بنابراين گزارش با آغاز دور دوم جمع آوري اطلاعات از ساعت 15 روز گذشته، تکليف نهايي تمديد يا عدم تمديد زمان جمع آوري فرمهاي اطلاعات اقتصادي خانوار مشخص خواهد شد. اين گزارش حاکيست در حالي که رئيس مرکز آمار در روزهاي اخير چندين بار از عدم تمديد زمان آمارگيري خبر داده بود بسياري از مردم زمان مراجعه خود را به روز آخر موکول کرده بود.
تمديد مهلت تحويل فرم اطلاعات اقتصادي خانوار
بنابر اعلام مرکز آمار ايران مهلت تحويل فرم اطلاعات اقتصادي خانوار تا امروز تمديد شد. مرکز آمار ايران اعلام کرد: بنابر نظر ستاد جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار و با توجه به ازدحام جمعيت و تقاضاي مردم براي تمديد مهلت تحويل فرم به پايگاههاي تعيين شده و همچنين جهت رفاه حال هموطنان، زمان تحويل فرم به پايگاههاي تعيين شده يک روز ديگر تمديد شد. بنابراين گزارش مهلت امروز ديگر قابل تمديد نيست.اين در حالي است که پيش از اين رئيس مرکز آمار از تمديد ساعتي تحويل فرم اطلاعات اقتصادي خانوار در صورت لزوم خبر داده بود. رئيس مرکز آمار ايران با تاکيد بر عدم تمديد روزانه تحويل فرم اطلاعات اقتصادي خانوار گفت: گزارش نهايي بعدازظهر در مرکز آمار مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد تا در صورت لزوم اقدامات مقتضي مانند تمديد ساعتي براي برخي شهرهايي که مردم در آنجا با مشکل مواجه شده اند صورت گيرد. رئيس مرکز آمار ايران در گفت وگو با فارس با تاکيد بر اينکه اين مرکز تا کنون تصميمي براي تمديد مهلت تحويل فرمهاي اطلاعات اقتصادي خانوار نگرفته است، گفت: مردم از ساعتهاي باقيمانده استفاده کنند. وي اظهار داشت: در روزهاي گذشته به منظور افزايش توان پاسخگويي به مردم در شهر تهران 400 نفر به آمارگيران مرکز آمار اضافه شدند. وي با بيان اينکه از يک ماه پيش تاکنون روزانه حدود 50 هزار نفر و بدون تعطيلي درگير تحويل و بررسي فرمهاي اطلاعات اقتصادي خانوار هستند، تصريح کرد: با اضافه شدن هر يک روز به زمان آمارگيري هزينه هاي دولت نيز افزايش خواهد يافت. مدد با اشاره به پرازدحام شدن برخي مدارس در شهرهاي بزرگ، از مردم خواست تا در ساعات باقيمانده براي جلوگيري از اتلاف وقت و تحويل فرم خود در زمان تعيين شده، به مدارس ديگري که در شهرشان وجود دارد مراجعه کنند. به گفته مدد، آمارگيري تا ساعت 7 بعدازظهر ادامه داشت. وي با بيان اينکه در حال حاضر نظار مرکز آمار در حال بازبيني تمام پايگاههاي دريافت فرم اطلاعات اقتصادي خانوار در سراسر کشور هستند، مجددا بر عدم تمديد زمان آمارگيري تاکيد و خاطرنشان کرد: گزارش نهايي  در مرکز آمار مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد تا در صورت لزوم اقدامات مقتضي مانند تمديد ساعتي براي برخي شهرهايي که مردم در آنجا با مشکل مواجه شده اند صورت گيرد.
45 ميليون نفر در طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار شرکت  کردند
طبق آخرين آمار مرکز آمار ايران تا روز شنبه بيش از 45 ميليون نفر در طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار شرکت  کردند. بر اساس اعلام ستاد خبري طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار، کل جمعيت ثبت نام شده در دوره پنجم، 45 ميليون و 11 هزار و 524 نفر اعلام شده است. با توجه به اين تعداد، تاکنون 70 درصد کل جمعيت کشور در اين طرح شرکت کرده اند. گفتني است اين آمار شامل ثبت نام کنندگان دو روز آخر جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار که روز بسيار شلوغي را پشت سر گذاشته بود، نمي شود.
وزر رفاه و تامين اجتماعي: برگه اطلاعات اقتصادي ربطي به ماليات ندارد
همزمان با شروع طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها زمزمه ها و شايعاتي مبني بر ترفندي براي جمع آوري اطلاعات و دارايي هاي شخصي افراد و گرفتن ماليات از آنها باعث شد تا عده اي از پر کردن اين فرم امتناع کرده و به مرور که بارها از سوي مسئولان مربوطه اعلام شد اين فرم ها ربطي به ماليات ندارد و با خيال راحت شروع به تکميل فرم اطلاعات اقتصادي خانوار در روزهاي آخر و ازدحام در مراکز جمع آوري اين اطلاعات شدند.  تا اينکه بالا خره  وزير رفاه و تامين اجتماعي آب پاکي را روي دست همگان ريخت و گفت که برگه اطلاعات اقتصادي ربطي به ماليات ندارد. وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت: اطلاعات وارد شده از سوي مردم در برگه اطلاعات اقتصادي به هيچ وجه ارتباطي با ماليات ندارد. عبدالرضا مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي در حاشيه جلسه هيات دولت با بيان اينکه اطلاعات خانوارها هنوز پردازش نشده است، اظهار داشت: خانوارها بر اساس ميزان درآمد به سه گروه تقسيم مي شوند که گروه نخست دهک هاي پايين هستند و به آنها يارانه بيشتري تعلق مي گيرد تا قدرت خريد آنها افزايش يابد. وي با بيان اينکه ممکن است در مرحله نخست فقط يارانه يک يا دو کالا هدفمند شود، افزود: به همين ميزان 90 هزار ميليارد تومان يارانه بين سه گروه درآمدي تقسيم مي شود. مصري با بيان اينکه بانک جامع اطلاعات ايرانيان به هيچ وجه ارتباطي با ماليات ندارد، از همه گروهها خواست اين برگه ها را تکميل کنند. وي تاکيد کرد: به هيچ عنوان قرار نيست از قشرهايي که درآمد بيشتري دارند چيزي گرفته شود بلکه دولت قصد دارد به گروههاي کم درآمد کمک بيشتري شود. وزير رفاه و تامين اجتماعي در بخش ديگري از سخنانش گفت: اطلاعات و نتايجي که از طريق مرکز آمار يران با اجراي جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانواده ها در اختيار وزارت رفاه قرار مي گيرد، در بانک اطلاعات ايرانيان ثبت و ذخيره مي شود که در هدفمند کردن يارانه ها نيز از اين اطلاعات استفاده مي کنيم. مصري درباره بانک اطلاعات ايرانيان گفت: از يک سال و نيم پيش کار راه اندازي اين بانک شروع شده و بيش از 1/2 ميليارد رکورد در آن ثبت شده است. در اين بانک مشخص شد که حدود شش ميليون و 400 هزار ايراني تحت پوشش هيچ بيمه اي نيستند. همچنين مشخص شد که 64 درصد جمعيت کشور از بيمه هاي اجتماعي برخوردار هستند و بايد براي بقيه برنامه ريزي کنيم، بر همين اساس، بيمه رانندگان کاميون ها را شروع کرده ايم و براي بيمه کردن کارگران روزمزد هم در تلاش هستيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان

ارسال نظر
  نام (اختیاری)
  پست الکترونیک(اختیاری)
  آدرس وبسایت یا وبلاگ (اختیاری)
نظرشما
 
    کد امنیتی
 
نظرات خوانندگان

صفحه اول
سياسي
ورزشي
جامعه
حوادث
اقتصادي
ايران زمين
نفت و انرژي
بانك و بيمه
گوناگون
ايران و جهان
فرهنگ و هنر
صفحه اصلی - شناسنامه ابتکار - آرشیو ابتکار - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته