جستجو
  نسخه شماره 732 - 1385/08/21 -   صفحه اصلي

 خواص درماني فلفل قرمز تند در يک نگاه;
 آرامبخش تند و تيز! 

آيا شما هم از طرفداران فلفل قرمز هستيد يا اينکه از خوردن آن وحشت داريد؟ يا شايد به آن حساسيت دارد؟ در کشورها و مناطق مختلف فلفل قرمز جزو ادويه ثابت غذاهايشان است. مثلا کشور هندوستان در اين زمينه بسيار معروف است و عموم غذاهايشان را با فلفل قرمز درست مي کنند. در جنوب ايران نيز بعضي از غذاها با فلفل زياد درست مي شود. به   طور مثال سمبوسه که غذايي جنوبي است بسيار تند ميل مي شود اما عموم مردم به دليل اينکه با اين طعم تند زياد آشنايي ندارند در اين غذا از فلفل قرمز کمتر استفاده مي کنند. اما آيا مي دانيد فلفل قرمز چه فوايدي دارد؟ مطلب زير که برگرفته از موسسه اطلاع رساني طعام اسرار است فوايد مصرف فلفل قرمز را شرح مي دهد. طبق نظر کارشناسان طبيعت درماني، فلفل قرمز يکي از گياهان بسيار مفيد درماني است. فلفل قرمز را نبايد با فلفل سياه، سرکه و يا خردل که هر يک به نوعي در رديف چاشني هاي تند هستند اشتباه گرفت، زيرا اينها محرک هستند در صورتي که فلفل قرمز آرامبخش و مسکن است. مثلا گرد فلفل قرمز را به   راحتي مي توان روي زخم    هاي باز يا کهنه گذارد زيرا بسيار شفابخش است و هيچگونه تحريکي ايجاد نمي کند. ولي فلفل سياه، خردل و سرکه اگر روي زخم گذارده شوند، زخم را تحريک مي کنند و خاصيت التيام زخم را ندارند. 
موارد درمان بيماري ها 
ضماد فلفل   قرمز براي روماتيسم، التهاب    ها و ذات   الجنب به   صورت استعمال خارجي و در برخي موارد حتي به صورت مصرف داخلي بسيار کمک مي   کند. در مصرف داخلي درعين حال که نيروبخش است ضداسپاسم نيز مي باشد. براي کليه، طحال و لوزالمعده مفيد است. درموارد قفل شدن فک ها که در برخي موارد رخ مي   دهد اثر مفيدي دارد. درمورد يبوست گرد فلفل قرمز مفيد است زيرا حرکت دودي کشل روده ها را تحريک مي کند. براي حصول اين منظور هرروز به مقدار کم بايد با غذا مصرف شود. در سرماخوردگي ها مصرف فلفل قرمز با دوز بالا اثر مفيد و سريعي دارد. 
نکته: منظور از دوز بالا در حدود 600 ميلي   گرم تا يک گرم است. بديهي است دوز بالا براي اشخاص مختلف فرق مي کند برخي بيشتر از ديگران احتياج دارند. 
براي تسکين سرفه    هاي شديد به   خصوص در مواردي که اخلاط زيادي در بيماري تنفسي هست فلفل قرمز در بيرون انداختن اخلاط بسيار کمک مي   کند و در نتيجه سرفه رفع مي   شود. در موارد حمله    هاي خفگي مبتلايان به اسم اثر مفيدي دارد. (البته اگر آلرژي نداشته باشند.) همچنين يک ماده ضدعفوني کننده است بنابراين به    صورت غرغره براي ضدعفوني کردن حلق توصيه مي   شود. درموارد خونريزي   هاي رحمي، مخلوط با گل و برگ و پوست   گياه (درخت    موم) براي قطع خونريزي بسيارموثر است. به   صورت مشمع طبي فلفل قرمز براي رفع احتقان    هاي حاد و درموارد بيماري   هاي ذات    الريه و ذات    الجنب و ساير موارد مشابه اثر مفيد دارد. فلفل   قرمز بهترين محرک مفيد و شفابخش درموارد اسهال ساده و اسهال خوني مي   باشد. براي رفع گرفتگي عضلات فلفل قرمز بسيار مفيد است. فلفل قرمز بهترين داروي ريه، خلط    آور و مقوي است. همچنين براي پيشگيري و تسکين برونشيت مزمن و آمفيزما مفيد است. ضداحتقان مي   باشد و به حل    شدن لخته   هاي خون کمک مي   کند. مسکن درد است و با خوردن آن افراد ايجاد لذت و نشاط مي کنند. 
نوع مصرف فلفل   قرمز براي درمان بيماري   ها: اگر مقدار 10 تا 20 قطره سس فلفل قرمز تند را در يک گيلاس آب ريخته و هر روز بخوريد و يا 3 بار در هفته غذاي تند يا فلفل قرمز بخوريد مجاري تنفسي از احتقان رهايي مي   يابد، همچنين از برونشيت مزمن پيشگيري مي   کند و سرماخوردگي و برونشيت را آرام مي   بخشد. خوردن دو قاشق قهوه    خوري از گرد فلفل قرمز مکزيکي مکانيسم حل کردن لخته    خون در بدن را تحريک و فعال مي   کند و انسان را در مقابل حمله هاي قلبي و سنکوپ حفظ مي نمايد. 
فلفل قرمز و پاک کردن ريه ها 
طبق نظر دکتر زيمنت که از کارشناسان معروف بيماري ذات الريه است، فلفل قرمز براي انواع شکل هاي برونشيت هاي مزمن و امفيزما مفيد است. دکتر زيمنت مي   گويد: شادي در اثر ماده تند کاپسايي سين در فلفل قرمز که دهان و زبان را مي سوزاند، به   وجود مي   آيد. اين گياه در رديف داروهاي موثر سينه اي و خلط   آور قرار گرفته است. دکتر زيمنت فلفل قرمز را روبي توسين طبيعي مي نامد. دکتر زيمنت مي   گويد: همين که فلفل قرمز خورده شود معده تحريک شده و خود به خود به سلول    هاي برونشها علامت مي   دهد و آنها مايعي ترشح کرده که موجب رقيق شدن و کاهش لزجي و چسبندگي اخلاط ريه و گلو مي   گردد و در نتيجه اخلاط به    راحتي خارج مي شوند. تحقيقات علمي وي نشان مي   دهد که خوردن فلفل قرمز براي پيشگيري برونشيت مزمن مفيد است و اگر شروع شده باشد نيز کمک مي کند بيمار به   راحتي با آن مدارا کند. تحقيقات علمي محققان سوئدي در مورد جانوران آزمايشگاهي نشان مي دهد که مصرف يک دور از ماده کاپسايي سين موجب کاهش حساسيت ريه   ها شده و قسمتي از آسيب   هاي وارده به سلول    ها برونشها و تراخه را کاهش داده و انقباض   هاي برونشي که در اثر کشيدن سيگار ايجادشده را رفع مي نمايد. با اين توجيه فلفل قرمز ممکن است به بيماران مبتلا به آسم و ساير بيماران مبتلا به ناراحتي هاي مجاري تنفسي کمک نمايد (البته اگر آلرژي نداشته باشند و آسم آنها آسم آلرژيک نباشد.) دکتر زيمنت همچنين معتقد است که فلفل قرمز موجب پاک کردن سينوس   ها مي شود و در موارد سرماخوردگي هاي معمولي نيز مفيد است.
فلفل قرمز مسکن درد و شادي   آور
در طب سنتي کهن جهان معمول بوده است که از عصاره فلفل قرمز تند براي بي هوشي هاي موضعي در موارد دندان درد و براي درمان ورم ملتحمه استفاده مي کرده اند. در طب سنتي ايران براي تسکين درد ضماد فلفل قرمز مخلوط با آرد عدس تجويز مي   شده است. طبق تحقيقات توماس برکس مدير گروه داروشناسي در مرکز تحقيقات علوم پزشکي تووسان وابسته به دانشگاه آريزونا، يک تزريق از ماده کاپسايي سين انواعي از دردهاي مزمن خوک آزمايشگاهي را در مدت يک هفته کاملا تسکين داده است و اگر پماد کاپسايي سين روي پوست ماليده شود موجب کاهش دردهاي مبهم مي شود. دکتر برکس معتقد است ديري نخواهد پاييد که ماده کاپسايي سين در رديف داروهاي مسکن درد به   خصوص دردهاي آرتروزي به بازار عرضه شود. طبق نظر دکتر پل روزن کارشناس روانشناسي در دانشگاه پنسيلوانيا، وقتي پس از خوردن فلفل قرمز از تندي آن در دهان احساس سوزش مي کنيد، احساس با نتيجه خوبي است زيرا احساس سوزش و تندي در زبان و گلو، مغز را تحريک مي کند که ماده اي به نام اندورفين ترشح کند که نوعي مورفين طبيعي است و باعث از بين بردن احساس درد و ايجاد کمي احساس فرح و نشاط مي شود. اندورفين از دسته مواد شيميايي مغز است که منشا شادي و ايجاد حظ و لذت مي باشند. در عين حال دکتر روزن که خواص فلفل قرمز تند را در مکزيک و در آمريکا در قشر وسيعي مطالعه کرده است، اضافه مي نمايد: اشخاصي که به    طور مستمر فلفل قرمز مصرف مي کنند تاثير آن براي ايجاد نشاط و لذت به   تدريج کاهش مي يابد و براي وصول مسرت و نشاط کافي بايد مقدار بيشتري بخورند تا آن حالت به آنان دست دهد. به عبارت بهتر اين قبيل اشخاص به نوعي اعتياد رسيده اند و ايجاد حظ و نشاط دائمي براي آنها غيرقابل درک مي باشد.
موارد عدم مصرف فلفل قرمز
نکته اي که ذکرش در اينجا لازم است اين است که خوردن فلفل قرمز در عده    اي ايجاد ناراحتي مي نمايد و اشخاصي که داراي مزاج گرم هستند نمي   توانند فلفل قرمز تند را به   خصوص در مصارف داخل تحمل نمايند و به    علاوه اشخاصي که آلرژي دارند از خوردن و مصرف آن محروم مي باشند. به هرحال بهتر است مصرف فلفل قرمز تند هميشه با جلب نظر و مشورت با کارشناسان گياه درماني و پزشکان همراه باشد. 
رفع تندي فلفل قرمز
براي رفع تندي فلفل قرمز تند توصيه هاي مختلفي ذکر شده است. در هندوستان مرسوم است کمي ماست مي خورند که بلافاصله التهاب زبان و معده آرام مي شود. در تايلند دانشمندان معتقدند که ماده فعال تندي فلفل قرمز در چربي حل مي شود لذا براي رفع تندي قدري شير پرچرب يا بستني چرب مي خورند. لازم به ذکر است که معمولا شير تاثيرش سريع   تر و بهتر است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان

ارسال نظر
  نام (اختیاری)
  پست الکترونیک(اختیاری)
  آدرس وبسایت یا وبلاگ (اختیاری)
نظرشما
 
    کد امنیتی
 
نظرات خوانندگان

سياسي
گوناگون
اجتماعي
حوادث
اقتصادي
شهرستانها
ورزشي
دانشگاه
گردشگري
ديپلماسي
هنري
صفحه اصلی - شناسنامه ابتکار - آرشیو ابتکار - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته