جستجو
  نسخه شماره 970 - 1386/05/07 -   صفحه اصلي

 جزئيات تخفيف شهريه پيام نور  


بخشنامه تخفيف شهريه دانشگاه پيام نور با توجه به تاکيد رئيس جمهوري در کاهش شهريه ها به تمامي واحدهاي اين دانشگاه در سراسر کشور ابلاغ شد. در صورت پيش ثبت نام نيمسال اول تحصيلي 86 -87 و دريافت شهريه بيشتر از دانشجويان، شهريه اضافي در نيمسال دوم تحصيلي شهريه دانشجويان محسوب خواهد شد.
شهريه نواحي يک و دو
  بر اساس بخشنامه دانشگاه پيام نور شهريه دانشجويان شهرهاي نواحي يک و دو پيام نور شامل استان هاي آذربايجان شرقي و غربي، اردبيل، اصفهان، تهران، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، خراسان رضوي و شمالي، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوين، قم و کرمان، کرمانشاه و گلستان، گيلان، مازندران، مرکزي، هرمزگان، همدان و يزد بيش از شهريه دانشجويان در نواحي سه، چهار و پنج دانشگاه پيام نور است. شهريه ثابت دانشجويان در نواحي يک و دو دانشکده علوم انساني 500 هزار ريال، دروس عمومي به ازاي هر واحد 50 هزار ريال، دروس پايه نظري به ازاي هر واحد 60 هزار ريال ، دروس اصلي و تخصصي 65 هزار ريال، دروس نظري عملي به ازاي هر واحد 105 هزار ريال، دروس عملي کم هزينه به ازاي هر واحد 150 هزار ريال، دروس عملي پرهزينه 200 هزار ريال و پايان نامه 500 هزار ريال تعيين شده است. همچنين در دانشکده علوم پايه اين دو ناحيه شهريه ثابت 500 هزار ريال، دروس عمومي به ازاي هر واحد 50 هزار ريال، دروس پايه به ازاي هر واحد 65 هزار ريال، دروس اصلي و تخصصي به ازاي هر واحد 70 هزار ريال، دروس نظري عملي به ازاي هر واحد 135 هزار ريال، دروس عملي کم هزينه 200 هزار ريال، دروس عملي پرهزينه 300 هزار ريال و پايان نامه 500 هزار ريال تعيين شده است. شهريه ثابت دانشجويان در اين نواحي در دانشکده هاي فني و مهندسي، کشاورزي، هنر و معماري 500 هزار ريال، شهريه دروس عمومي به ازاي هر واحد 50 هزار ريال، دروس پايه نظري به ازاي هر واحد شصت و هفت هزار و 500 ريال، دروس اصلي تخصصي به ازاي هر واحد 75 هزار ريال، دروس نظري عملي به ازاي هر واحد 140 هزار ريال، دروس عملي کم هزينه 200 هزار ريال، دروس عملي پرهزينه 300 هزار ريال و پايان نامه 500 هزار ريال است.
شهريه نواحي سه، چهار و پنج
بر اساس بخشنامه سازمان مرکزي دانشگاه پيام نور شهريه ثابت نواحي سه، چهار و پنج که شامل کليه واحدها و مراکز مستقر در شهرهاي کشور به جز واحدها و مراکز مناطق يک و دو است در دانشکده علوم انساني 400 هزار ريال، شهريه دروس عمومي به ازاي هر واحد 45 هزار ريال، دروس پايه نظري 55 هزار ريال، دروس اصلي و تخصصي 60 هزار ريال، دروس نظري عملي 100 هزار ريال، دروس عملي کم هزينه 150 هزار ريال، دروس عملي پر هزينه 200 هزار ريال و پايان نامه 500 هزار ريال تعيين شده است.همچنين شهريه ثابت دانشجويان در دانشکده علوم پايه 400 هزار ريال، شهريه دروس عمومي به ازاي هر واحد 45 هزار ريال، دروس پايه نظري 60 هزار ريال، دروس اصلي و تخصصي 62 هزار و پانصد هزار ريال، دروس نظري عملي به ازاي هر واحد 120 هزار ريال، شهريه دروس عملي کم هزينه 200 هزار ريال، دروس عملي پرهزينه 300 هزار ريال و پايان نامه 500 هزار ريال است.شهريه ثابت دانشجويان در اين نواحي در دانشکده هاي فني و مهندسي، کشاورزي، هنر و معماري 400 هزار ريال، شهريه دروس عمومي به ازاي هر واحد 45 هزار ريال، دروس پايه نظري به ازاي هر واحد 62 هزار و پانصد ريال، دروس اصلي و تخصصي 65 هزار ريال، دروس نظري عملي به ازاي هر واحد 130 هزار ريال، دروس عملي کم هزينه 200 هزار ريال، دروس عملي پر هزينه 300 هزار ريال و پايان نامه 500 هزار ريال خواهد بود.در بخشنامه سازمان مرکزي دانشگاه پيام نور همچنين آمده است شهريه هاي دوره هاي کارداني و کارشناسي، سال 86 -87  دانشگاه پيام نور برابر ورودي هاي کنکور سراسري قبل از سال 85-86 و پذيرفته شدگان فراگير دانشگاه در سال هاي مختلف به صورت نيمه حضوري است.
شهريه ورودي هاي قديمي
شهريه ثابت دانشجويان ورودي سال 78 لغايت 82 براي پذيرفته شدگان از طريق آزمون سراسري 261 هزار ريال، شهريه متغير به ازاي هر واحد درسي در دروس نظري 26 هزار و 105 ريال، دروس عملي کم هزينه 130 هزار و 525 ريال، دروس عملي پر هزينه 261 هزار ريال خواهد بود. همچنين شهريه ثابت دانشجويان ورودي سال 83 و 84 براي پذيرفته شدگان از طريق آزمون سراسري 347 هزار ريال، شهريه متغيير به ازاي هر واحد درسي در دروس نظري 34 هزار ريال، در دروس عملي کم هزينه 173 هزار ريال و در دروس عملي پر هزينه 347 هزار ريال تعيين شده است.در بخشنامه سازمان مرکزي دانشگاه پيام نور تاکيد شده است: شهريه ثابت دانشجويان ورودي قبل از سال 85 که از طريق دوره هاي فراگير پذيرفته شده اند 448 هزار و پانصد ريال، شهريه متغير به ازاي هر واحد درسي در دروس نظري 44 هزار و 850 ريال، در دروس عملي کم هزينه 224 هزار ريال و در دروس عملي پرهزينه 448 هزار ريال خواهد بود. همچنين شهريه قابت دانشجويان ورودي مهر 85 و 86 که از طريق دوره هاي فراگير پذيرفته شده اند 586 هزار و 500 ريال، شهريه متغير به ازاي هر واحد درسي در دروس نظري 58 هزار و 650 ريال، در دروس عملي کم هزينه 293 هزار و 250 ريال و در دروس عملي کم هزينه 586 هزار و 500 ريال خواهد بود. 


نسخه چاپي ارسال به دوستان

ارسال نظر
  نام (اختیاری)
  پست الکترونیک(اختیاری)
  آدرس وبسایت یا وبلاگ (اختیاری)
نظرشما
 
    کد امنیتی
 
نظرات خوانندگان

سرمقاله
صفحه اول
سياسي
گوناگون
جامعه
حوادث
اقتصادي
شهرستان
ورزشي
دانشگاه
روزانه
ايران و جهان
فرهنگ و هنر
طالع بيني روزانه
صفحه اصلی - شناسنامه ابتکار - آرشیو ابتکار - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته