جستجو
  نسخه شماره 1605 - 1388/08/06 - چهارشنبه 6 آبان ماه 1388 - 9 ذي القعده 1430 - 28 اکتبر 2009   صفحه اصلي

 فعاليت 70 فرقه شيطان پرستي در ايران! 

 در سال هاي اخير فرقه هاي متعدد شيطان پرستان در ايران فعال شده اند که هر چند ماه يک بار خبري در مورد بازداشت گروهي از آنان منتشر مي شود ولي اين، به معناي پايان ماجراي شيطان پرستي در ايران نيست. تحقيقات نشان مي دهد که اکنون بيش از 70 فرقه شيطان پرستي در کشور فعال هستند. برخي از آنها مانند يزيديه در غرب کشور، طبيعت و کوهستان را ماواي خود مي دانند ولي بسياري ديگر از گروه هاي شيطان پرست، از پارتي هاي موسيقي راک به عنوان محفل پوششي خود بهره مي گيرند.فرقه هاي شيطان پرستي در گروه بزرگ «راه چپ» و «راه راست» تقسيم بندي مي شوند. دست چپي ها به غني سازي رومي خود در جريان کارهاي شان معتقدند. آنها بر اين باورند که در نهايت بايد فقط به خود جواب پس دهند. در حالي که دست راستي ها، غني سازي رومي خود را از طريق وقف کردن و بندگي خود در مقابل قدرتي بزرگ تر به دست مي آورند. شيطان پرستان دست راستي در واقع خدايي از جنس شيطان و يا خدايي ديگر را براي خود قائل نيستند. آنها حتي از قوانين شيطان نيز پيروي نمي کنند. اين جنبه اعتقادي لاوييان (شيطان پرستان) را به طور مکرر به اشتباه مي گيرند. اين تصور که آنها شيطان را به جاي خدا پرستش مي کنند، در واقع خلاف واقع است. پايگاه هاي اصلي شيطان پرستي در ايتاليا و انگلستان قرار دارد. شيطان پرستان ايتاليا از اين آزادي برخوردارند که محفل هاي خاص خود را داشته باشند ولي شيطان پرستان بريتانيايي مجبورند گردهمايي هاي خود را در قالب موسسه هاي جادوگري و پيش گويي برگذار کنند. گروه هاي شيطان پرست در خاورميانه نيز فعاليت گسترده اي دارند. کانون هاي اصلي آنها در منطقه مهم، عراق و سوريه قرار دارد. اکثر محفل هاي شيطان پرستي ايران نيز در تعامل و ارتباط با گروه هاي خارجي هستند و حتي برخي گردهمايي هاي زيرزميني آنها، از طريق سيستم ويدئوکنفرانس و با اتکا به خطوط اينترنت پر سرعت، به محفل هاي شيطاني خارج کشور گزارش مي شود. البته گروه هاي قديمي شيطان پرستي در کردستان و کرمانشاه، از اين پديده هاي جديد بهره چنداني ندارند. شيطان پرستان ايران که اکنون در دوران جنيني فعاليت هاي شان به سر مي برند، براي ترويج شيوه زيست خود از روش هايي همچون ساخت نمادها، استفاده از موسيقي زيرزميني و موادمخدر کمک مي گيرند. اين ها ابزارهايي است که شيطان پرستان درصدد هستند به کمک آن، جاي پاي خود در ميان جوانان به ويژه دانشجويان را محکم کنند. در تاريخ ايران زمين، گروه ها و فرقه هاي ضددولتي فراواني بوده اند که براي فرار از محدوديت هاي حکومتي، همبستگي خود را از طريق نمادها اعلام مي کردند. کشکول و تبرزين دراويش، شال ويژه هم ميهنان غيرمسلمان و لباس هاي سبز اهل سيادت مشهورترين اين نمادها به شمار مي آيند.... مظاهري سيف جامعه شناس درخصوص نمادها و نشانه هاي شيطان پرستان مي گويد: ستاره پنج پر، دو مثلث معکوس روي هم (ستاره داود)، صليب معکوس (ضدمسيحيت) و نشانه هاي آمدن خداي مصريان، از جمله نشانه هايي است که پيروان فرقه هاي شيطان پرستي براي خود برگزيده اند. شيطان پرستان در ايران، دشمني ويژه اي با اديان توحيدي به ويژه آيين مسيحيت دارند. يکي از فعاليت شيطان پرستان، کشيدن نقش ستاره پنج پر (پنتا گرام) روي ديوار کليساها و مساجد است. پنتا گرام شيطان پرستان، نمادي پيچيده است که از ترکيب ستاره پنج پر با سر بز به وجود آمده است. پنتا گرام شيطاني، هميشه وارونه است با يک راس رو به پايين و دو راس رو به بالا. lovely Anton موسس و بنيانگذار کليساي شيطان، پنتا گرام را به عنوان نمادي از جادوي سياه ترويج کرد. نمادي که حاکي از پيروزي  ماده و آرزوهاي فردي بر عقايد ديني و مذهبي است. صليب بر عکس نيز نشانه اي متعلق به جنبش christ Anti است که به عنوان نماد سرکشي و طغيان در برابر فرهنگ مسيحي به کار گرفته مي شود. شيطان پرستان، انسان هايي هنجا رشکن هستند که به عرف رايج در جامعه ديني بي اعتنايي مي کنند. در عقايد شيطاني Goat Saddatic آنها، تمايلات جنسي آزاد مورد تاکيد قرار مي گيرد. تصوير بز در آيين ها و نماد هاي شيطان پرستان به وفور ديده مي شود. بز در نگاه آنها به عنوان نمادي از سرکوب جنسي در نظر گرفته مي  شود. در جواهرات و زيور آلات شيطان پرستان، نمادي به نام Ankh وجود دارد که سمبل باروري و شهوت در انسان هاست. اين نماد که ترکيبي از تصوير يک زن و مرد برهنه است، روح شهوت پرستي فرقه هاي شيطاني را به نمايش مي گذارد. چشم لوسيفر (Eye Seeing All) از ديگر نماد هايي است که شيطان پرستان در زيور آلات خود همچون دستبند، کمربند، بازوبند و کلاه مورد استفاده قرار مي دهند. چشم شيطان که به همه سو مي نگرد، افزون بر پيشگويي ها، نفرين ها و جادو ها، نمادي از هرزگي شيطان پرستان نيز هست. وايکينگ هاي نروژي، با قساوتي بي نظير به جنگ مسيحيت  رفتند. آنها کليسا ها را آتش مي زدند تا شايد خداي تاريک باگان ها بازگردد. بلک متال، موسيقي خشم بود. اولين گروه بلک متال در اسلو پايتخت نروژ آغاز به کار کرد. اعضاي گروه mayhem در يک اتاق شش ضلعي گردهم آمدند تا موسيقي روح  خراش خود را با گيتار بنوازند. فرش هاي کثيف در زير پا، صليب هاي شکسته تازي ها در بالاي سر، صليب هاي وارونه و شمشير وايکينگ ها، پاي ثابت عکس هاي دهه 80 اين گروه است. Deab خواننده بلک متال در نخستين سال هاي تشکيل گروه، مغز خود را با شات گان متلاشي کرد. اورانيموس گيتاريست بلک متال مي گويد: ما وقتي جنازه او را ديديم که مغز او روي زمين ريخته و خونش به ديوار ها پاشيده شده بود. من قسمتي از مغز او را با فلفل و سبزي پختم و خوردم تا روحش جاودانه بماند.»بلک متال، موسيقي محبوب شيطان پرست هاي ايراني است. البته Venom نيز در بين آنها بي طرفدار  نيست. همچنين نئو وايکينگ هاي خشن نروژي و انتقام آنها از کليسا، محبوب شيطان پرست هاي زيرزميني در شهر هاي تهران، اروميه، شيراز، کرج، کرمانشاه و... است. وحشت و نفرت، محور مشترک اکثر فرقه هاي شيطان پرستي است.شيطان پرستان يزيديه در کردستان ايران و عراق، به دليل سابقه طولاني تري که دارند، رفتاري بسيار محافظه کارانه در پيش گرفته اند و به همين دليل، کمتر مورد تعرض نهاد هاي قضايي و امنيتي قرار مي گيرند. اما نسل جديد شيطان پرستان اين چنين نيستند. به همين دليل اکثر پارتي هاي آنها که با محوريت موسيقي زير زميني، مشروبات الکي، مخدر هاي توهم زا، رفتار هاي جنسي نامتعارف، پايکوبي و خودزني انجام مي دهند، مورد شناسايي دستگاه هاي مسئول قرار گرفته و با دستگيري اعضا پايان مي يابد. به ويژه آنکه قرارهاي مربوط به برخي از اين پارتي ها از طريق اينترنت و چت روم ها گذاشته مي شود. دستگيري 12 شيطان پرست اروميه در هفته جاري، آخرين نمونه از اين اقدامات است. در چند سال اخير چند مورد پارتي هاي بيش از 100 نفر شيطان پرستان در کرج، کرمانشاه و شيراز شناسايي و به متلاشي شدن باند هاي شيطان پرستي منجر شده است. در برخي از اين پارتي ها، فعاليت هايي همچون خودزني و مکيدن خون خودشان نيز صورت مي گيرد. تحقيقات نشان مي دهد فعاليت گروه هاي شيطان پرست در کشور هاي اسلامي و ايران به مرحله بحران رسيده است و بايد براي آن فکري جدي کرد. نکته جالب توجه آنکه محفل هاي شيطان پرستي در ايران، موفقيت چنداني در جذب دختران نداشته اند و به همين دليل، بعضا به رفتار هاي جنسي همجنس گرايانه روي مي آورند. آنها اين رفتار نامتعارف خود را عصيان در برابر اخلاق ديني قلمداد کرده و حتي آن را تقديس هم مي کنند. فعاليت هاي شيطان پرستان آنقدر با عرف جامعه فاصله و تضاد دارد که شايد اگر بتوانند آزادانه به تبليغ خود بپردازند، از شمار اعضاي آنها کاسته شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان

ارسال نظر
  نام (اختیاری)
  پست الکترونیک(اختیاری)
  آدرس وبسایت یا وبلاگ (اختیاری)
نظرشما
 
    کد امنیتی
 
نظرات خوانندگان

صفحه اول
سياسي
فرهنگ و هنر
اقتصادي
بازار پولي و مالي
گوناگون
حوادث
ايران زمين
گزارش
جامعه
ايران و جهان
ورزشي
صفحه اصلی - شناسنامه ابتکار - آرشیو ابتکار - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته