EBTEKAR NEWSPAPER
دوشنبه, 05 فروردین 1398   Monday 25 March 2019

سرمقاله

در انتظار سال سرنوشت

علیرضا صدقی

سیاست در جوامع بی قاعده به بار می نشیند اما با قاعده، چارچوب و نظم پیش می رود. تجربه سالیان سال و زیست سیاست در ایران گزاره ها و اصول موضوعه ای را به عنوان قانون فهم صیانت از پارادایم ماندگاری به ذهن متبادر می کند.
امیدوارم نخبگان، دانشجویان و خوانندگان آن را مورد نقد و ارزیابی قرار دهند تا صدای این طبل خاموش نشود:
1- سیاست امری زمینی است و برای آراستن منظومه های انسانی کاربرد دارد، جنس آن مثل نفس ظالم زمخت است و به همین خاطر قدرت صعود به عرش را ندارد.
2- سیاست بی رحم است، چراکه بر رقابت منفی و ستیزه استوار است و به همین لحاظ پدر به قتل پسر دست می زند و دوست از خیر دوست می گذرد. در این سامانه همواره شیپور جنگ و جدل نواخته می شود، گاهی بی صدا که هیچ کس بیدار نشود و گاهی آنچنان بلند که طشت از بام می افتد.
3- اخلاق، انصاف و عدالت هیزم تنور سیاست است. شاید از خاکستر آن ققنوسی برآید.
4- هرکسی به میدان سیاست هوشیار وارد شد، مست از آن خارج شد. پس اولین شرط ورود به بازی کناره جویی از حماقت است.
5- قماری است که در پایان همه بازنده اند.
6- در این سرزمین دوست همیشه دوست و دشمن همیشه دشمن باقی نمی ماند.
7- مدارا رمز ماندگاری و لجاجت مایه شرمساری است. عجیب است در پایان همه شرمسارند.
8- در سیاست هزیمت دادن دوستان و پناه آوردن به خویشان فروریختن آوار سیاست بر سر خویش است.
9- در سیاست ترسویان صدایشان بلند است.
10- بزرگترین بلای سیاست عمر طولانی در دامنه آن است.
11- چون نلسون ماندلا بر سیاست سوار شوید تا صاحب نام شوید.
12- فرار از مردان بزرگ و آرامش در کنار انسان های کوچک سرآغاز باختن است.
13- شلیک تیر در صحنه سیاست کوچک شمردن قدرت خلق است.
14- زور نشانه ناپایداری و رفاقت پایه ماندگاری است.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام