EBTEKAR NEWSPAPER
یکشنبه, 27 مرداد 1398   Sunday 18 August 2019

سرمقاله

حال نزار اقتصاد

جهانبخش‏محبی نیا

گزارش دستگاههای اجرایی از میزان کالاهای ورودی در بنادر و انباشت آن در انبارها با توجه به اهمیت موجودی کالاهای اساسی و راهبردی و اعلام حصول اطمینان دستگاههای مسیٔول از تأمین کالاهای مورد نیاز در حد تعیین شده، در جلسه روز یکشنبه هییٔت وزیران ارایٔه شد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه هییٔت وزیران که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی ریٔیس جمهوری برگزار شد، بر لزوم تسریع در فرآیند تخلیه کالاهای اساسی از بنادر تأکید شد. با تصویب هییٔت وزیران به منظور ایجاد وحدت رویه و استانداردهای یکسان در سامانههای بودجه ای سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته راهبری اصلاح نظام مالی کشور متشکل از ریٔیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود. گفتنی است، در حال حاضر نرم افزارها و ساختارها، گزارشها و نظام کدینگی فعلی معاونت خزانهداری پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی سند بودجهای کشور در سازمان برنامه و بودجه کشور نیست و از این منظر کارایی و اثربخشی تخصیص منابع عمومی کشور را نیز متأثر میسازد. بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه و استانداردهای یکسان در سامانههای بودجهای سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی شکلگیری کمیته راهبری اصلاح نظام مالی کشور متشکل از رؤسای دو دستگاه مذکور نیر در آییننامه پیشبینی شده است. هییٔت دولت با هدف تمرکز و یکپارچگی ثبت اطلاعات مربوط به یک شخص در کارت ملی هوشمند و استفاده از ظرفیتهای کارت ملی برای ثبت سایر اطلاعات مورد
نیاز، درخصوص ساماندهی وضعیت صدور کارتهای هوشمند تصمیمگیری کرد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام