سرمقاله

شورش علیه نظم موجود

محمدعلی وکیلی

کیمیانجفی
تنور خبر واردات ذرتهای آلوده این روزها بسیار داغ شده است. به دنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر ورود ذرت آلوده به کشور، مسیٔولان مربوطه و منابع آگاه یکی پس از دیگری نسبت به این ماجرا واکنش نشان دادند. در نهایت سازمان ملی استاندارد ایران این مسیٔله را تکذیب کرد، با این حال نظرهای ضد و نقیض در خصوص این ماجرا همچنان با قوت وجود دارد.
موضوع ذرتهای آلوده باز هم تیتر اخبار رسانهها شده، موضوعی قدیمی که بسیاری از مصرفکنندگان را با نگرانی مواجه کرده است. اخیرا بار دیگر این ماجرا توسط امیر خجسته، نایٔب ریٔیس کمیسیون اصل 9۰ مجلس شورای اسلامی مطرح شد. وی در یک برنامه تلویزیونی گفت که مجموعا ۵۰۰ هزار تن ذرت در استان خوزستان وجود داشته که از این مقدار، 3۵۰ هزار تن که استاندارد آن از سوی وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد تایید شده به کشور وارد شده است، اما 1۴۰ هزار تن از این محموله طبق آزمایشهای انجام شده آلوده به سم آفلاتوکسین هستند که هنوز در انبار نگهداری میشود. پس از این ماجرا، کاربران در فضای مجازی نسبت به این ماجرا به افراد هشدار میدادند تا از استفاده محصولاتی که با ذرت تهیه میشود خودداری کنند. پس از این جریان سازمان ملی استاندارد ایران، گمرک و وزارت کشاورزی در بیانیه مشترکی درباره شایعاتی مبنی بر ورود ذرتهای آلوده به کشور، توضیحات لازم را دادند و طبق این بیانیه هیچ نگرانی برای استفاده از محصولاتی که با ذرت تهیه شده، وجود ندارد. این در حالی است که تکلیف 1۴۰ هزار تن ذرت آلوده مانده در انبارها که به سال 9۵ بازمیگردد هنوز مشخص نشده است. راهکار برای رهایی از این مقدار ذرت آلوده صادرات و فروش داخلی است و از سوی دیگر امحای این مقدار هم گزینه دیگری است که باید بررسی شود. البته باید اشاره کرد که صادرات و یا فروش داخلی ذرتهای آلوده امکانپذیر نیست و منهدم کردن به آسانی در زمانی کوتاه و هزینه کم، کار سادهای نیست و میتوان گفت که دور از ذهن است. بنابراین ماجرای واردات ذرتهای آلوده همچنان نیازمند یافتن راهکاری مناسب برای پایان دادن به مشکلات فعلی است. اما گفتن مشکلات و یافتن راهحل پایان ماجرا نیست و هستند مسیٔولانی که این اخبار را شایعهای ساخته فضای مجازی میدانند. کیانوش جهانپور، ریٔیس مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت در گفتگو با ایسنا در خصوص شایعات منتشرشده مبنی بر ورود ذرت آلوده به بازار، گفت: «این خبر بههیچوجه صحت ندارد و متاسفانه شایعهای است با منشأ فضای مجازی که یکی دو برنامه در یک شبکه سیما نیز در رفتاری غیرحرفهای و غیرمسیٔولانه به آن دامن زده است. هر محموله ذرتی که از گمرکات ترخیص شده، سالم بوده و در این مورد هم آنچه ترخیص شده،
سلامت آن مورد تایید بوده و مصرف شده است». وی تاکید کرد: «محمولههایی هم که سلامت آنها مورد تایید نبوده، ترخیص نشده و بعضا از سال 9۵ در انبارهای گمرک موجود است و بههیچوجه وارد بازار و خطوط تولید نشده است و انتشار این خبرهای کذب، بیپایه و بیاساس آن هم در برخی رسانههای رسمی با علامت سوال جدی مواجه است و در خوشبینانهترین حالت، ناشی از رفتار غیرحرفهای و غیرمسیٔولانه است. انتظار نمیرود یک رسانه رسمی از منابع مشکوک، مغرض و مبهم در
شبکههای اجتماعی و فضای مجازی تغذیه شود». در این راستا مجید پورکایٔد، عضو هییٔت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درخصوص داغ شدن بحث واردات ذرتهای آلوده به کشور در شبکههای مجازی به «ابتکار» گفت: گاهی اوقات مشکلاتی برای برخی از اقلام وارداتی ما رخ میدهد، پس از آن متاسفانه این مشکلات در فضای مجازی وسعت داده میشود و پیگیری این مطالب ما را از اصل ماجرا دور میکند. فضای مجازی به همان نسبت که میتواند اثر مثبت و اطلاعرسانی مفیدی در خصوص یک موضوع داشته باشد به همان میزان نیز میتواند حجم یک واقعیت را
وسیع و ما را از اصل مسیٔله دور کند. وی در بخش دیگری از صحبتهایش به راهکار
جلوگیری از شایعهپراکنی در فضای مجازی اشاره کرد و در اینباره ادامه داد: در این میان راهکار جلوگیری از بزرگنمایی و شایعهپراکنی این است که رسانهها به میان بیایند و به طور شفاف و دقیق در مورد موضوع پیشآمده اطلاعرسانی کنند تا مصرفکنندگان به درستی از ماجرا مطلع شوند. در این شرایط، مسیٔولان مربوطه نیز میتوانند اتفاقات را تحلیل و به نوعی
مشکلات را علتیابی کنند. پورکایٔد در ادامه با اشاره به ماجرای ذرتهای
وارداتی و حواشی آن گفت: داستان ذرتهای آلوده اخیرا بار دیگر بر سر زبانها افتاده است، این ماجرا در حالی نقل محافل شده که اعداد و ارقام بسیار بالا و نوع کیفیت آن به طور جدی مورد بحث قرار گرفته است. مسیٔله مهم در این راستا این است که اگر ما حتی به اندازه کیلوگرمی در واردات محصولات چنین مشکلاتی را داشته باشیم هم منابع ارزی خود را از بین بردهایم و هم اثر نامطلوب این ماجرا را در بخش
سلامت مصرفکننده شاهد خواهیم بود. وی در ادامه افزود: در بخش واردات مراحلی وجود دارد که باید طی شود، از سوی دیگر ترخیص کالا نیز دارای سازوکار مشخصی است. بنابراین هنگامی که خبر چنین مشکلاتی منتشر میشود، یقینا بیتوجهی و عدم رعایت روال ترخیص
مشکلآفرین بوده است. پورکایٔد بیتوجهی به مراحل واردات یک کالا را باعث
مشکلات پیشآمده دانست و در اینباره گفت: در ترخیص یک کالا اگر یک بند از مراحل را رعایت نکنند مشکلات بیشماری به وجود خواهد آمد، ما باید توجه داشته باشیم که هیچکدام از بندها به یکدیگر مرتبط نیستند و هرگاه یکی از آنها را رعایت نکنیم آثار این بیتوجهی را با گذشت زمان در بخشهای
دیگر خواهیم دید. اگر سیستمهای نظارتی ما در
مرحله ترخیص کالا دقت لازم و کافی را نداشته باشد مشکلاتی اینچنینی به وجود خواهد آمد و در این راستا میتوانگفتکهبخشمتصدیتعیینکیفیت
و سلامت کالا در این امر کوتاهی کرده است. عضو هییٔت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، بیتوجهی در واردات را تاثیرگذار بر صادرات دانست و در این خصوص ادامه داد: ما باید در تمام مراحل واردات دقت کافی را داشته باشیم چراکه نهادینهشدن نادیدهگرفتن مراحل در واردات، بر صادرات ما نیز اثرگذار خواهد بود. به بیانی روشنتر، بیتوجهی به روال صادرات میتواند باعث شود که ما از گردونه صادر کردن یک کالا خارج شویم. در شرایطی که یک کشور از این گردونه خارج شود تا بخواهد دوباره به این چرخه وارد شود باید هزینه و زمان بسیاری را
صرف کند. وی در پایان اظهار کرد: کشور ما در تحریم به سر
میبرد، ما با منابع ارزی محدودی روبهرو هستیم و هر کالایی که وارد کشور میشود دشواریهای بسیاری را پشت سر میگذارد. با توجه به این مسایٔل جای تاسف دارد که چنین بحثهایی را درخصوص
واردات شاهد باشیم.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام