سرمقاله

گمشده مجلس دهم

ژوبین صفاری

تبریز–ماهانفلاح:براساسآمارمنتشرهازسویامورحقوقی
مجلس و نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور، شرکت گاز استان آذربایجان شرقی از لحاظ میزان رضایت مندی مردمی در
رده سوم بین سایر شرکت های گاز استانی قرار گرفت. مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با اعلام این مطلب گفت: در طرح افکارسنجی و سنجش میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه های اجرایی در سطوح ملی و استانی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری مرکز آمار ایران اجرا شد، آذربایجان شرقی رده سوم را به خود اختصاص داده است.
سیدرضا رهنمای توحیدی با اشاره به اینکه مقبولیت مردمی،
مسؤولیت این شرکت در ارتقای کمی و کیفی خدمت رسانی را دوچندان می نماید، افزود: ارزش و کیفیت فرایندهای اجرایی در سازمان های خدماتی با درصد رضایتمندی مردمی قابل سنجش بوده و تلاش کارکنان سازمان زمانی به ثمر خواهد رسید که این درصد رضایت بصورت مداوم در حال ارتقا باشد.
ویباتاکیدبراینکهشرکتگازاستاندرراستایخدمترسانی مطلوب به مردم از تمام توان خود بهره جسته، به گوشه ای از اقدامات شاخص در دو سال اخیر اشاره و تصریح کرد: تلاش در استقرار تعالی سازمانی که هدف نهایی آن بر نتایج رضایت مشتری تدوین ّگردیده و کسب گواهینامه ۴ ستاره تعهد به تعالی شرکت ملی گاز ایران، استقرار دولت الکترونیک و مکانیزه سازی غالب فرآیندهای اجرایی و خدمات شرکت از طریق دفاتر پیشخوان و سایر فرآیندهای نرم افزاری در راستای کاهش زمان رسیدگی به درخواست ها و ارتقای کیفیت خدمات، دستیابی به تمامی تعهدات گازرسانی بر اساس سند چشم انداز شرکت ملی گاز علیرغم تحریم های خصمانه غرب، جلوگیری از رکود در اجرای طرح های عظیم گازرسانی در استان، تأمین گاز متقاضیان بخش های صنعتی و نیروگاه ها، رفع تنگناها برای جلوگیری از افت فشار ویاقطعگازدرسردترینمناطقاستاندرزمانپیکمصرفگاز، خدمات پس از فروش و اجرای تعهدات شرکت در قبال مسیٔولیت های اجتماعی و توجه ویژه به جفظ محیط زیست، بخشی از مهمترین اقداماتی است که خوشبختانه منجر به مقبولیت در
جمع مردم فهیم استان گردیده است. مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی خاطرنشان
کرد: اجرای طرح تکریم ارباب رجوع، رعایت حقوق شهروندی و گشاده رویی و حفظ سعه صدر در ارتباط با مردم با مدنظر قرار دادن مشکلات معیشتی و اقتصادی روز، مهمترین اصل اجرایی
کارکنانشرکتگازاستانتعیینگردیدهاست.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام