سرمقاله

شورش علیه نظم موجود

محمدعلی وکیلی

مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان از اسماعیل ا س ف ن د ی ا ر ی ب ه ع ن و ا ن س ف ی ر و ر زش ک ا را ن د ر م د ی ر ی ت مصرف برق و انرژی تقدیر کرد.مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان با ارسال نامه ای به رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از عملکرد اسماعیل اسفندیاری به عنوان سفیر ورزشکاران در مدیریت مصرف برق و انرژی تقدیر کرد. بر پایه همین گزارش ، برنامه ریزی مدون و کار آمد اسفندیاری در تبلیغات گسترده در خلال مسابقات و برگزاری جلسات ادواری در دوره های ورزشی مختلف از شاخصهای مهم در ارشاد ورزشکاران در مصرف بهینه برق و انرژی در تابستان 98 را در پی داشت. شایان ذکر است اسفندیاری از کارکنان شرکت برق منطقه ای خوزستان رییس کمیته داورانخوزستانواز مربیان وداورانبینالمللی
بنام فدراسیون جهانی تکواندو می باشد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام