سرمقاله

امید دادن با روش‫های اعتمادسوز!

محمدعلی وکیلی

ورامین – «ابتکار»: باتوجه به اینکه خیلی از شهروندان امروزه اطلاع کافی از وظایف دادستان و حدود اختیارات آنها به عنوان مدعی العموم را نمیدانند در جهت روشن شدن ابعاد دقیق این موضوع به سراغ محمدرضا مرادی پشت دربندی از اساتید فقهی وحقوقی دانشگاه رفتیم وی در پاسخ به سوال ما که وظایف دادستان و محدوده اختیار وی چیست گفت: قبل ازهر چیز باید عرض نمایم که مدعی العموم در بسیاری ازقوانین جمهوری اسلامی ایران همان دادستان است این رتبه قضایی در سال 1373شمسی براساس قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از میان برداشته شدند و در سال 1381شمسی پس از اعاده دادسرا مجدداً به میدان قانون وارد شدند. دادستان را بطور کلی میتوان نماینده ای دانست که بطور همه جانبه ازحقوق مردم جامعه دفاع می کند. قانون آیین دادرسی کیفری از مهم ترین قوانینی است که در آن وظایف مهم و اصلی دادستان به خوبی بیان شده است. در سال 1394 این قانون اصلاح شده و در بخش پیگیری جرایم و نظارت بر عملکرد ضابطان قضایی از اختیارات این مقامات به حساب می آید و بر اساس قانون دادستان بازوی پیگیری جرایم محسوب میشود. دادستان دارای وظایفی طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری میباشد و مهم ترین آنها پیگیری جرایمی هستند که دارای جنبه عمومی میباشند و جرایم قابل گذشت طبق ماده 104 قانون مجازات های اسلامی مصوب 1392 توسط قانونگذار پیش بینی شده است.
دادستان بطور کلی آیا دارای تعداد مشخص وظایف درقانون است؟
بله دادستان دارای 314 نوع وظیفه طبق قانون میباشد که در قانون مجازات های اسلامی چهار وظیفه در بحث ارتباط با اجرا و امور زندانیان، بیش از 46 وظیفه در بحث وظایف مرتبط با امور بین الملل، 9 وظیفه دربحث اموراداری، 17وظیفه دربحث وظایف ومسئولیت های وی در رابطه باسایر وزارتخانه ها وسازمان ها، 100وظیفه دربحث سایرقوانین ومقررات، 36 وظیفه دربحث امورحسبی، 102وظیفه برای دادستان شمرده شده است.
آیا در قانون کشورمان به صراحت در خصوص انتخاب دادستان چیزی ذکرشده است یاخیر؟
درقانون اساسی کشورمان در خصوص انتخاب دادستان ها قوانینی نیامده است اما شرایط دادستان کل کشور را در اصل 162 قانون اساسی چنین پیش بینی کرده است دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند.
همچنین از دیگر وظایف و اختیارات دادستان باید به ماده 64 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1394 اشاره نماییم که جهات قانونی شروع به تعقیب را بدین شرح عنوان نموده است: الف-شکایت شاکی یامدعی خصوصی ب-اعلام و اخبار ضابطان دادگستری مقامات رسمی یا اشخاص موثق ومطمئن پ-وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس ت-اظهار و اقرار متهم ث-اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر.
آیا دادستان مکلف است که شکایت شفاهی راهم قبول کند؟
بله به دلیل اینکه قانونگذار وضع روحی شاکی را درک کرده است و دادستان مکلف است که شکایت کتبی وشفاهی را در همه وقت قبول نماید و شکایت شفاهی در صورتمجلس قید میشود و به امضا یا اثرانگشت شاکی میرسد و اساساً دادستان درمقام قیم هم میباشد و تحقیقات جهت کشف هرگونه جرم زیر نظر دادستان میباشد لذا مکلف به پذیرش شکایت شفاهی هم است.
آیا دادستان ها در پیشگیری از مفاسد و پاک سازی هم میتوانند نقش موثری ایفا نمایند؟
بله قطعاً میتوانند موثر باشند و بحمدالله هم دادستانی محترم کشور دارای عملکرد مثبتی دراین خصوص بوده است که بر خود لازم میدانم درهمین جا مراتب تقدیر و تشکر وافر خود را اعلام نمایم و یکی از مواردی که میشود در پیشگیری از آن استفاده نمود تعلیم و استفاده از ضابطین خاص، استفاده از سامانه ها در جهت مبارزه با مفاسد و نظارت بر سامانه ها، ایجاد شعب تخصصی طبق قانون ایین دادرسی کیفری و با سه شاخصه سرعت، دقت و قاطعیت را باید مورد توجه قرارداد، باید از بانک مرکزی تقاضا نمود که گزارش شفافی ازعملکرد بانک های زیر مجموعه خود دراختیار قوه قضاییه قرار دهد و با بررسی و بازرسی به موقع از دستگاه های دولتی به کمک سازمان محترم بازرسی کل کشور میشود از خیلی از جرایم و مفاسد نیز جلوگیری شود.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام