افت رشد اقتصادی در پاییز 96

تولید و تجارت - تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
براساس نماگرهای پاییز 96، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی 3.7 درصد افزایش یافته و حجم سرمایه‌گذاری از منظر جواز تاسیس 31.8 درصد و از منظر پروانه بهره‌برداری 97.6 درصد افزایش یافته است.
نماگرهای اقتصادی سه ماهه سوم بانک مرکزی روز گذشته منتشر شد اما ارقام مهم آن که شامل نرخ رشد اقتصادی، حجم تولید ناخالص داخلی و نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص می‌شود، پیش‌تر در اواخر سال 96 منتشر شده بود.
رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه سال 96 منتشر شد که براساس آن رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه 3.4 درصد و بدون احتساب نفت 4.1 درصد بوده است. همچنین رشد بخش کشاورزی 4.1 درصد، بخش نفت 1.3 درصد، گروه صنایع 4.6 درصد و خدمات 3.7 درصد بوده است. اما بررسی ارقام رشد سه ماهه سوم (فصل پاییز) حکایت از افت شاخص رشد اقتصادی در همه بخش‌ها دارد به طوری که رشد اقتصادی بخش نفت منفی 7.3 درصد، صنایع و معادن 4.2 درصد (معدن 0.8 درصد و صنعت 3.9 درصد) و گروه خدمات 3.1 درصد محاسبه شده است. همچنین در زیربخش گروه صنایع و معادن، بخش ساختمان هم از رشد 3.1 درصد به 1.4 درصد کاهش یافته است. مجموع رشد اقتصادی کشور در فصل پاییز یک درصد محاسبه شده است. اما در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی 105.5 رسیده که رشد 3.7 درصدی نسبت به فصل پاییز سال گذشته داشته است. شاخص تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی در فصل بهار 95.7 و تابستان 106.2 بوده است.
تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی 4784 فقره بوده که 31.8 درصد افزایش یافته است. سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای بهره‌برداری از این واحدها 30 هزار و 210 میلیارد تومان است.
در بخش پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی، تعداد 1348 فقره پروانه صادر شده که حجم سرمایه‌گذاری برای این واحدها 5 هزار و 820 میلیارد تومان بوده است. سرمایه‌گذاری انجام شده برای واحدهای دریافت کننده پروانه بهره‌برداری 97.6 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.
ساختمان
در بخش ساختمان نیز تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری در فصل پاییز 25 هزار و 500 فقره بوده که 8.6 درصد نسبت به پاییز سال 95 رشد داشته است، البته این میزان در شهرهای بزرگ 8.7 درصد کاهش یافته است. در بخش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری، مجموع ساختمان‌های شروع شده، نیم تمام و تکمیل شده در این فصل 177 هزار و 300 فقره است. این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل 10.6 درصد رشد کرده است.
web site hit counter