تدوین نظام رتبه‌بندی تاکسیران‌ها در سال97

جامعه و شهروند - تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران برنامه‌های سال97 را تشریح کرد و گفت: نظام رتبه‌بندی تاکسیران‌ها در سال97 تدوین می‌شود.
به گزارش ایسنا، علیرضا قنادان در نشست خبری خود با تشریح ماموریت‌های اصلی سازمان تاکسیرانی در سال جدید گفت: تاکسی در هر شهر المان اصلی شهر است و شعار ما دراین دوره مدرن‌سازی است و معتقدیم تاکسیرانی در مدیریت جدید شهری نیاز به تحول عمیق و ساختاری دارد. وی با بیان اینکه به زودی برنامه مدرن‌سازی تاکسی‌ها رونمایی می‌شود، گفت: علاوه‌بر مدرن سازی تاکسی‌ها درصدد آن هستیم که شغل تاکسیرانی به‌عنوان یک شغل و نه اجبار تعریف شود به گونه‌ای که در حال حاضر افراد به اجبار به سمت تاکسیرانی می‌آیند اما باید شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کنیم که افراد، تاکسیرانی را به‌عنوان شغل انتخاب کنند. قنادان با بیان اینکه در حوزه اقتصاد تاکسیرانی باید وارد شویم، ادامه داد، گفت: در گذشته نظام تاکسیرانی بر برخورد سلبی بوده است اما نظام رتبه‌بندی را برای تاکسیران‌ها انتخاب کرده‌ایم که براساس آموزش رتبه‌بندی می‌شوند. وی با بیان اینکه در گذشته در تقسیم‌بندی تاکسیرانی و رتبه‌بندی تاکسیران خوب و بد نداشتیم، گفت:‌ حدود 80هزار تاکسیران داریم که باید شرایطی فراهم شود که از افراد خوب تقدیر کنیم.
web site hit counter