با هدف حمایت از دانشجویان
بانک انصار و دانشگاه پیام نور به تفاهم رسیدند

ایران زمین - تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
 بانک انصار و دانشگاه پیام نور تفاهم‌نامه‌ای 7ماده‌ای را با هدف حمایت و کمک به دانشجویان دانشگاه پیام نور در تمام مقاطع تحصیلی امضاء کردند .
 بانک انصار و دانشگاه پیام نور تفاهم‌نامه‌ای 7 ماده‌ای را با هدف حمایت و کمک به دانشجویان دانشگاه پیام نور در تمام مقاطع تحصیلی از طریق تامین بخشی از هزینه‌های دوران تحصیل دانشجویان و ارائه خدمات بانکی امضاء کردند‌‌.
web site hit counter