اکبری مطرح کرد
اجرای برنامه های دوستدار خانواده سیاست بانک قرض الحسنه مهر ایران

ایران زمین - تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
بانک قرض الحسنه مهر ایران  کاهش آسیب های اجتماعی و تقویت کانون خانواده و به طور کلی اجرای برنامه های دوستدار خانواده از سیاست های اصلی بانک قرض الحسنه مهر ایران است.
 مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران، در گفتگویی با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ ازدواج و برنامه‌های تحکیم خانواده گفت: کاهش آسیب های اجتماعی و تقویت کانون خانواده و به طور کلی اجرای برنامه های دوستدار خانواده از سیاست های اصلی بانک قرض الحسنه مهر ایران است.
web site hit counter