بازدید مدیرعامل
بیمه «ما» از شعبه تبریز

درنگ - تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
حجت بهاری فر مدیرعامل بیمه «ما» و شیری معاون شبکه فروش و توسعه بازار از شعبه تبریز بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی بیمه «ما»، در این بازدید که به منظور تبیین اهداف و دیدگاه‌های مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بیمه «ما» در تبریز انجام شد، حجت بهاری فر و هیات همراه ضمن دیدار با مدیر بانک ملت منطقه آذربایجان شرقی، اقدامات انجام شده فعلی و برنامه های آتی در این شعبه را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس این گزارش، طی این بازدید، موضوعات مربوط به میزان تولید حق بیمه شعبه، روند جذب نمایندگان 54 و 75 در استان، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده توسط شعبه مورد بررسی قرار گرفت.
web site hit counter