رئیس کل بیمه مرکزی در جمع بازنشستگان این سازمان
نظارت بیمه مرکزی شکلی و میدانی نیست

درنگ - تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
سازماندهی بیمه مرکزی باید در وضعیتی باشد که کارکنان آن بتوانند وظایف نظارت، حمایت و سیاستگذاری خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهند.
غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی در مراسم تکریم بازنشستگان این سازمان گفت: انتظار این است که بیمه مرکزی به عنوان یک سازمان متخصص و حرفه ای به گونه ای عمل کند که الگوی جامعه باشد.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان این نکته که تجزیه و تحلیل نیروی انسانی شاغل در بیمه مرکزی نشان می دهد که این سازمان از شخصیت خوب و حرفه ای با تحصیلات بالا برخورداراست، گفت: با ایجاد وفاداری سازمانی درمدیران و کارکنان بیمه مرکزی می توان در مسیر تحقق اهداف پیش بینی شده گام برداشت.
web site hit counter