به شرکت‌های دانش‌بنیان
بانک ملی436 میلیارد و 790 میلیون ریال تسهیلات پرداخت کرد

درنگ - تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
بانک ملی ایران با رویکرد حمایتی از شرکت های دانش بنیان در پنج ماه ابتدای سال جاری بالغ بر 436 میلیارد و 790 میلیون ریال تسهیلات به این شرکت ها پرداخت کرده است.
توجه ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان، یکی از برنامه‌های مهم بانک ملی ایران است و از این رو حمایت‌های همه‌جانبه‌ای از این شرکت ها‌ صورت می گیرد به طوری که پرداخت تسهیلات به دانش بنیان ها همواره در دستور کار این بانک بوده است.
استراتژی این بانک، همکاری گسترده با شرکت های دانش بنیان است و اقدامات صورت گرفته بانک برای توسعه بانکداری الکترونیک و راه اندازی پیام رسان بله نیز از جمله فعالیت های موفق انجام گرفته توسط شرکت های دانش بنیان است.
web site hit counter