«پسا نقد» چیست؟

ایران و جهان - تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
ماریون زیلیو منتقد فرانسوی معتقد است سر فصل آموزشی «پسا نقد» به منتقد یادآور می شود که با آغوش باز به استقبال آثار هنری برود و بررسی کند که آیا هنرمند توانسته با اثری که خلق کرده از خودش فراتر رود یا خیر؟
به گزارش ایسنا، ماریون زیلیو منتقد فرانسوی در طول هفته گذشته به تهران آمد و در مدت زمان پنج روز در مدرسه ملی سینما نقد معاصر را از سه منظر فنی، هنری و اقتصادی مرور و سرفصل آموزشی «پسانقد» را تدریس کرد و در طول کارگاه‌های خود درباره نقد هنری در حوزه اقتصادی، فرهنگی و سرمایه‌داری صحبت کرد. به اعتقاد او، «پسا نقد» یکی از سرفصل‌های حوزه نقد‌نویسی به شکل کلان است که برای گذر از نقد سنتی به کار برده می‌شود.
به این معنا که نقد سنتی براساس معیارهایی از پیش تعیین شده یک اثر هنری را مورد بررسی و در نهایت قضاوت قرار می‌دهد.
ولی «پسا نقد» به منتقد یادآور می‌شود که باید با آغوش باز به استقبال آثار هنری رفت و یک اثر را بدون هیچ پیش داوری بررسی کند.
web site hit counter