قائم مقام موسسه اعتباری ملل
نقدینگی ها را به سمت تولید هدایت کنیم

ایران زمین - تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
هدایت نقدینگی به سمت تولید، راهکار خروج از بحران اقتصادی در کشور است.
محمدرضا مروجی، قائم مقام موسسه اعتباری ملل با تاکید بر ضرورت کنترل رشد نقدینگی و مهار آن در کشور گفت: جذب نقدینگی در بازار سرمایه و استفاده از اوراق اسلامی از جمله راهکارها و سیاست هایی است که در دنیا برای مهار نقدینگی از آن استفاده می شود. وی افزود: اگر شرایط برای تولیدکنندگان در کشور فراهم شود و نقدینگی‌های سرگردان به چرخه صنعت و پروژه های تولیدی تزریق شود اقتصاد کشور از شرایط بحرانی خارج خواهد شد.
این در حالی است که رشد نقدینگی در ماه های اخیر به بیشترین حد خود رسیده که این امر توجه بیشتر مدیران، مسئولان و اقتصاددانان را می طلبد.
web site hit counter