از ابتدای سال 1396 تا پایان مرداد ماه سال جاری انجام گرفت
بهره برداری از 112 طرح صنعتی با تسهیلات بانک صنعت و معدن

ایران زمین - تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
از ابتدای سال 1396 تا پایان مرداد ماه سال جاری 112 طرح صنعتی کوچک و متوسط با تسهیلات شعب بانک صنعت و معدن به بهره برداری رسیده که برای 2303 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
براساس این گزارش، برای راه اندازی طرح‌های یاد شده مبلغ 220 میلیارد و 700 میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است. بر اساس این گزارش، در سال 1396 تعداد 99 طرح صنعتی کوچک و متوسط با 179 میلیارد تومان تسهیلات شعب بانک به بهره برداری رسیده و برای 1950 نفر اشتغال ایجاد شده است. تعداد طرح های صنعتی کوچک و متوسط به بهره‌برداری رسیده با تسهیلات شعب بانک صنعت و معدن در پنج ماه نخست سال جاری نیز به 13 طرح می رسد که برای راه اندازی آن ها مبلغی معادل 41 میلیارد و 700 میلیون تومان تسهیلات ریالی پرداخت شد و برای 353 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است. گفتنی است طرح های صنعتی بسیاری با بهره مندی از تسهیلات بانک صنعت و معدن در سال های اخیر در کشورمان به بهره برداری رسیده است.
web site hit counter