فتح قله های ایران توسط همکاران بیمه دی

درنگ - تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
همکاران بیمه دی توانستند طی صعودی افتخار آمیز قله های دماوند و سبلان را فتح کنند.
مرتضی شکوری مدیر بیمه های عمر انفرادی شرکت بیمه دی توانست به قله دماوند صعود کند و پرچم بیمه دی را بر فراز بام ایران به اهتزاز در آورد، همچنین میرعلی سید نژاد مدیر استان زنجان بیمه دی نیز با فتح قله سبلان و بر افراشتن پرچم بیمه دی افتخاری دیگر را برای این شرکت کسب کرد.
روابط عمومی بیمه دی این موفقیت بزرگ را به خانواده منسجم و استوار شرکت تبریک می گوید.
web site hit counter