مجسمه‌های اساتید موسیقی مقامی خراسان ساخته می‌شود

ادب و هنر - تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
رئیس گروه امور موزه‌های خراسان‌رضوی گفت: فکر کنم نهایتا تا دو ماه آینده مجسمه‌های اساتید موسیقی مقامی خراسان‌رضوی آماده خواهد بود و ما این‌ مجسمه‌ها را در موزه‌های این شهرستان‌ها به نمایش خواهیم گذاشت. محمدرضا پهلوان در گفت‌وگو با ایسنا درباره ساختن مجسمه‌های اساتید مقامی استان و استاندارد بودن آن‌ها اظهار کرد: مجسمه هشت استاد موسیقی مقامی استان خراسان‌رضوی را سفارش دادیم که یکی از آن‌ها مجسمه استاد نبی‌پور است که البته در بین این اساتید موسیقی مقامی دو نفرشان در قید حیات هستند و شش نفر از آن‌ها در قید حیات نیستند.
عثمان محمدپرست و فاروق‌ کیانی اساتیدی هستند که در قید حیات‌ هستند و مجسمه‌ساز از صورت استاد فاروق‌ کیانی قالب‌برداری کرده اما به دلیل ضعف جسمی استاد عثمان محمدپرست، نتوانسته روی صورتش کار کند و با تصویر روی آن کار می‌کند. پهلوان گفت: مجسمه‌های حاج قربان سلیمانی و استاد یگانه در موزه قوچان به نمایش درخواهد آمد.
web site hit counter