بقای زندگی کارگران چطور تضمین می‌شود؟

ایران زمین - تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
به اعتقاد یک کارشناس حوزه کار، در فرآیند تعیین دستمزد سال ۹۸ کارگران، دولت هم باید موجودیت کارگاه‌ها و حفظ اشتغال بنگاه‌ها را مدنظر قرار دهد و هم قدرت خرید کارگران را برای دوام و بقای زندگی حفظ کند.
به گزارش ایسنا، حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: به دلیل فاصله‌ای که بین دستمزد کارگران و شرایط اقتصادی موجود با دستمزد واقعی ایجاد شده و این شکاف روز به روز افزایش پیدا می‌کند، تاکید کارشناسان و نمایندگان کارگری این است که در یک دوره مشخص با توافق میان دولت و کارفرمایان این شکاف را پر کنیم. خوشبختانه رویه دولت یازدهم و دوازدهم تاکنون این بوده که همه ساله دستمزد بیش از نرخ تورم رسمی افزایش یابد که وضع معیشت کارگران بهبود پیدا کند؛ لذا امیدواریم و انتظار داریم که وزیر کار با توجه به تاکیدی که بر پر کردن این فاصله دارند، به سمت تصویب حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم برویم. طبعا هر زمان که دولت درصد افزایش حقوق کارکنان خود را اعلام کرده چند درصد بالاتر از آن را هم برای کارگران تصویب کرده‌ایم ولی با توجه به شرایط امروز اقتصاد نمی‌توانیم بگوییم تورم هر رقمی که هست همان اندازه هم دستمزدها را افزایش بدهیم؛ چون دولت در حوزه منابع مالی و اقتصادی با مشکل مواجه است.
وی با بیان اینکه دستمزد سال آینده کارگران نباید کمتر از ۲۵ درصد تصویب شود، اظهار کرد: دستمزد کارگران نباید به اندازه دستمزدی که دولت برای کارکنان خود در بودجه تعیین کرده افزایش یابد و پیش‌بینی من این است که افزایش حداقل مزد بین ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد که خانوارهای کارگری از فشار سال آینده کمتر آسیب ببینند. در حال حاضر غیر از بحث تورم لازم است به سبد معیشت خانوار هم توجه کنیم چون سبد معیشت تعریف دیگری از خط فقر است که به شکل غیر رسمی ارائه می‌شود بنابراین برای تعیین حداقل مزد حتما باید شاخص فقر مدنظر قرار گیرد. با توجه به اینکه دولت رقم دقیق خط فقر را می‌داند و تلاش می‌کند با حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر ، از گسترش شکاف طبقاتی جلوگیری کند.
web site hit counter