بازدید مدیرعامل بانک کارآفرین از واحدهای ستادی ساختمان صاحبقرانیه در تهران

ایران زمین - تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
حمید تهرانفر مدیرعامل بانک کارآفرین از واحدهای ستادی مستقر در ساختمان صاحبقرانیه این بانک بازدید به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، تهرانفر که در این بازدید عزمی معاون مدیرعامل در امور بانکی، خورسندی معاون مدیرعامل در امور ارزی و بین‌المللی، کریمی معاون مدیرعامل در امور اجرایی و برزنونی مدیر امور شعب وی را همراهی می‌کردند، با مسئولان و کارکنان مستقر در این مدیریت‌ها دیدار کرد و در جریان عملکرد آنان قرار گرفت.
این گزارش حاکی است تهرانفر در این بازدید از مدیریت‌های امور حسابرسی داخلی، امور پرتفوی و خدمات سرمایه‌گذاری، امور مشاوره و تامین منابع مالی و امور شرکت‌ها، امور بازرسی و امور ریسک و کنترل، بازدید به عمل آورد.
web site hit counter