مهرانی عضو هیئت مدیره پست بانک:
نظام سنتی کارمزد در ایران باید تغییر کند

درنگ - تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
عضو هیئت مدیره پست بانک ایران معتقد است: با برنامه‌ریزی جدیدی که از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود، نظام سنتی کارمزد در بانکداری ایران باید تغییر کند.
به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: وی در میزگرد درآمدهای کارمزدی و بانکداری الکترونیک هشتمین همایش بانکداری الکترونیک ضمن بیان این مهم اظهار کرد: برای رسیدن به یک برنامه ریزی جدید در این حوزه بحث کارمزد را باید در سال‌های ۸۴ تا ۸۶ بررسی کنیم. در آن دوره ساختار اصلی سوییچ‌ها هنوز در اختیار بانک‌ها بود و بار اصلی را آنها به دوش می‌کشیدند اما در آن زمان بحث مهم این بود که باید فرهنگ سازی می‌شد تا مردم بیشتر از بانکداری الکترونیکی استفاده کنند که تجربه موفقی بود.
web site hit counter