عباس نجفی عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون:
مدیریت اثربخش دانش سازمان رمز موفقیت و مانایی سازمان‌های امروزی است

ایران و جهان - تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
عباس نجفی عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون که در کارگاه آموزشی دوروزه معاونان اداره شعب استان‌ها در شهرستان شیراز سخن می‌گفت با اعلام مطلب فوق اظهار کرد: دو مولفه سرعت پرشتاب تکنولوژی و فناوری و موضوع توسعه و تحقیق، مهم‌ترین توفیر و تفاوت مدیریت در سازمان‌های گذشته و امروزی به شمار می‌رود.
نجفی با تاکید بر ضرورت تحقق مدیریت دانش در سازمان‌ها، خلق دانش، تسهیم دانش و به‌کارگیری دانش را مبتنی بر هدف خاص و مشخص فرایندی امری مهم یاد کرد.
عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون مدیریت دانش را مزیت درون‌سازمانی برای رسیدن به مزیت رقابتی دانست و دراین‌باره گفت: مدیران کارآمد در هر سازمان به‌عنوان مزیت‌های درون‌سازمانی محسوب می‌شوند که زمینه‌ساز مزیت رقابتی نیز می‌شوند.
وی آموزش و برگزاری دوره‌های آموزشی کاربردی را در تسهیم و به‌کارگیری دانش، پل ارتباطی برای تبدیل و استفاده بهینه از ظرفیت و قابلیت‌های موجود برای رسیدن به مزیت‌های رقابتی و توسعه کسب و کار عنوان کرد. نجفی همچنین ظرفیت سرمایه انسانی و بهره‌گیری بهینه از این قابلیت بی‌بدیل را از مهم‌ترین عوامل پیش‏برنده در اهداف و برنامه‌های بانک و تحقق اصل رضایتمندی دانست و افزود: برنامه منسجم و هدفمند مدیریت مرکز آموزش و پژوهش بانک با استفاده از ظرفیت درون‌سازمانی، برنامه‌ای ارزشمند و مبتنی بر یکی از راهبردهای هفتگانه سال ۹۸بانک می‌باشد و امیدواریم که با اجرای برنامه آموزشی تا پایان سال شاهد اثربخشی کمی و کیفی در همه سطوح باشیم.
گفتنی است در این دوره آموزشی، هادی بختیار مدیر امور شعب استان فارس و عباس موسویان مدیرکل آموزش بانک توسعه تعاون نیز در خصوص اهمیت دوره آموزشی مطالبی را ارائه کردند.
web site hit counter