تعیین نرخ حق الوکاله بانک آینده برای سال 1399

اخبار آنلاین - تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
نرخ حق الوکاله بانک آینده برای سال 1399، سه درصد تعیین شد.
در راستای پیاده سازی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های این بانک، به میزان 3 (سه) درصد خالص منابع سپرده گذار برای هر یک از انواع سپرده های به کارگرفته شده جهت مصارف مشاع در سال 1399 تعیین شده است.
web site hit counter