مراجعه بیش از 100 هزار تن دراستان تهران به پزشکی قانونی بخاطر نزاع در سال گذشته

جامعه و شهروند - تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۱
اداره کل پزشکی قانونی از مراجعه یکصد هزار و 246 تن به دلیل آسیب های ناشی از نزاع در سال گذشته به مراکز پزشکی قانونی استان تهران خبرداد. به گزارش اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، شمار مراجعه کنندگان به دلیل آسیب های نزاع درسال گذشته نسبت مدت مشابه سال قبل از آن (1394)با شمار مراجعه کنندگان 101هزارو 109تن 0،9کاهش یافته است .براساس این گزارش از کل مراجعه کنندگان به دلیل آسیب های ناشی از نزاع درسال گذشته، 65 هزار و 547 تن مرد و34هزار و 699 تن زن بودند.در اسفندماه سال گذشته نیز 7 هزارو 967 تن بر اثر نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند .در این گزارش پزشکی قانونی به مراجعه کنندگان نزاع توصیه کرده است که ظاهر خون آلود تاثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است.همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است. web site hit counter