حتی یک رای می‌تواند آینده را تغییر دهد

سیاست روز - تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۸
محمد جواد ظریف وزیرامورخارجه در پیامی اینستاگرامی نوشت: «انتخابات روز جمعه،  آینده همه ما را رقم خواهد زد و مشخص خواهد کرد که مردم ایران راه پیشرفت و توسعه و راه انسجام و حضور همه جانبه برای مشارکت برای ساختن آینده خودشان را  انتخاب خواهند کرد و به دنیا نشان خواهند داد که باید با این مردم با زبان احترام صحبت کنند و نمی‌توانند هیچگاه یک ایرانی را تهدید کنند. اگر مشارکت شما در انتخابات ۹۲ نبود هیچ گاه برجام به نتیجه نمی‌رسید. هیچ گاه تحریم‌ها برداشته نمی‌شد و هیچ‌گاه دنیا ناگزیر از این نمی‌شد که با نمایندگان شما با احترام و با زبان تکریم صحبت کنند نه با زبان تحقیر و تهدید. من  همه ایرانیان، ایرانیان خارج از کشور و ایرانیان داخل کشور  را دعوت می‌کنم که همه روز جمعه به پای صندوق رای بروند» وی افزوده است: «روز جمعه همه ما با این اطمینان به پای صندوق‌های رای می‌رویم که حتی یک رای می‌تواند آینده را تغییر دهد. حتی یک رای در نتیجه انتخابات تاثیر خواهد داشت. همه ما روز جمعه برای ادامه مسیر و برای ادامه ساختن ایرانی شکوهمند، پراحترام و با عزت و سربلندی در پای صندوق‌های رای برای انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها حضور پیدا خواهیم کرد. شاد و سربلند باشید». web site hit counter