سرمقاله

سیاست در سنجه اقدام

علیرضا صدقی

شهرکرد خبرنگار ابتکار : مریم هاشمی مدیر مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق استان درگفتگو با خبرنگارگفت: با توجه به اهمیت پروژه های پژوهشی و منافع اجتماعی و اقتصادی آن ، 8 پیشنهاد تحقیقاتی این شرکت بعنوان اولویتهای تحقیقاتی سال جاری شرکت توزیع نیروی برق استان برای اجرامشخص شد به گفته وی ارائه سامانه جامع اتوماسیون و بازآرایی شبکه تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال وبختیاری با ادوات حفاظتی موجود،همچنین شناسایی علل ریشه ای خاموشی در فیدرهای نمونه وارائه راهکارها برای افزایش شاخص های قابلیت اطمینان شبکه و کاهش انرژی توزیع نشده وارائه راهکارعملی و مبتنی برقابلیت اطمینان برای مدیریت دارایی فیزیکی شبکه و تعیین بودجه بهینه برای تعمییرات پیشگیرانه از قبیل 8طرح پیشنهادی می باشند هاشمی درادامه تحلیل هزینه های تمام شده برق در شبکه توزیع استان ناشی از عوامل مختلف به ویژه تلفات ، طراحی وساخت رله تشخیص پارگی نول وبررسی اثر افت ولتاژ لایه های انتقال ، فوق توزیع و توزیع بر تلفات فنی شبکه استان چهارمحال وبختیاری را نیز جزدیگرطرحهای پیشنهادی به شرکت جهت تایید واجرا می باشند وی تصریح کردتعیین سهم المانهای توزیع بر تلفات شبکه توزیع چهارمحال وبختیاری وهمچنین ارزیابی اثر بخشی برون سپاری فعالیت های شرکت های توزیع بر بهره وری وعملکرد شرکت هانیز دیگر طرحهای تحقیقاتی این شرکت جهت اجرا دربرنامه کاری سال جاری این شرکت می باشند هاشمی ضمن اعلام حمایت از محققین و نویسندگان و اعطای حق التالیف به ارائه مقالات در کنفرانس های صنعت برق خاطر نشان کرد : همکاران محترم می توانند با توجه به نقش موثر تحقیقات و پژوهش در دستیابی به اهداف شرکت ، پیشنهادات و موضوعات خودرا در سامانه تحقیقات برق به آدرس https://satab.nri.ac.ir ثبت کنند.

ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام