سرمقاله

حکمرانی آب باید تغییر کند

محمدعلی وکیلی

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس با اشاره به ایجاد6 شهرک یا ناحیه صنعتی در شهرستان اقلید گفت: شهرستان اقلید از لحاظ آمار تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایجاد شده، رتبه نخست استان فارس را به خود اختصاص داده به نحوی که در این شهرستان هم اکنون، شهرک‌های صنعتی اقلید 1 و 2، و نواحی  صنعتی تیمارجان ،خنجشت، حسن‌آباد و سده راه اندازی شده است و کار واگذاری زمین در همه این شهرک ها و نواحی صنعتی انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی فارس احد فتوحی در بازدید از نواحی صنعتی حسن آباد، تیمارجان و شهرک صنعتی اقلید ۱ افزود :در حال حاضر ۱۲۲ قرارداد سرمایه گذاری با متقاضیان در شهرک های صنعتی اقلید منعقد شده که شهرک صنعتی اقلید ۱ با دارا بودن ۸۵ قرارداد بیشترین تعداد قرارداد و پس از آن ناحیه صنعتی تیمارجان با ۱۹ قرارداد، ناحیه صنعتی سده با ۷ قرارداد، نواحی صنعتی خنجشت و حسن آباد هرکدام با پنج قرارداد و اقلید2نیز با یک  قرارداد درجایگاه های بعدی قراردارند.
فتوحی: افزود در قالب این قراردادها جمعاً ۵۰ هکتار زمین به متقاضیان واگذار شده است.
وی اضافه کرد: همچنین ۳۴ واحد تولیدی و صنعتی نیز در این شهرک های صنعتی با اشتغال افزون بر 400 نفر در مرحله بهره برداری قرار دارند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، با بیان اینکه در شهرک‌های صنعتی اقلید در مجموع ظرفیت استقرار 5هزار واحد تولیدی صنعتی صنفی خدماتی و کارگاهی فراهم شده است گفت: با توجه به اینکه در افق توسعه صنعتی شهرستان شهرکها و نواحی صنعتی از جایگاه ویژه‌ای برای جذب و استقرار سرمایه گذاران برخوردار هستند توسعه زیرساخت ها نیز متناسب با جذب سرمایه گذار در دستور کار قرار دارد.وی افزود: با توجه به اینکه بخش زیادی از شهرک صنعتی اقلید1 نیز به متقاضیان واگذار و این شهرک جز شهرک های صنعتی تقاضا محور شهرستان قرار دارد کار توسعه این شهرک صنعتی نیز در مرحله انجام است که امیدواریم با الحاق اراضی اطراف شهرک صنعتی بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم شود .مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس با بیان اینکه مشوق های سرمایه گذاری در مناطق محروم و کم توسعه یافته درشهرک‌ها و نواحی صنعتی اقلید اعمال می‌شود گفت: متقاضیان سرمایه گذاری در این شهرک ها و نواحی تنها ۱۰ درصد از حق انتفاع را به صورت نقدی پرداخت می کنند و مابقی مبلغ نیز در اقساط ۴۸ ماهه از متقاضیان اخذ می شود.مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس همچنین درجلسه با اعضای هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی اقلید1 با اشاره به  واگذاری امور راهبری شهرک صنعتی  اقلید 1به شرکت خدماتی متشکل از صنعتگران مستقر در این شهرک صنعتی خبردادوگفت:واگذاری امور شهرک صنعتی به شرکت خدماتی ،بستر مناسبی برای ارائه خدمات مطلوب به صنعتگران فراهم می کند و شرکت شهرک های صنعتی نیز حمایت های لازم را از این شرکت درراستای  اداره بهتر شهرک صنعتی انجام خواهد داد.مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس  در ادامه از واگذاری اراضی صنعتی فاز عملیاتی  شهرک صنعتی اقلید 1به سرمایه گذاران خبر دادوگفت:با توجه به استقبال سرمایه گذاران ،عملیات اجرایی طرح توسعه در اراضی به مساحت 50هکتار انجام و با مدل های تشویقی آمااده واگذاری به متقاضیان خواهدشد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام