سرمقاله

ضرورت بازاندیشی و بازکنشی در پنداشت ها و کنش ها

محمدعلی نویدی

مجید رنجبر گفت: ما امروز شاهدیم در مسیر اختصاصی
دوچرخهها شمار بسیار زیادی از موتورسواران تردد میکنند و این مساله ایمنی دوچرخه سواران را تهدید میکند. یا برای مثال شاهدیم بعضی از رانندگان خودروهایشان را در مسیر اختصاصی
دوچرخه پارک میکنند. مجید رنجبر، ریٔیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند پلیس راهور
تهران بزرگ، درخصوص ضرورت انسان محور شدن سیستم حمل و نقل عمومی پایتخت به میزان گفت: تمام کارهای جامعه به انسان بر میگردد، چون انسان هوشمندترین موجود روی زمین است و برای همه چیز توان تصمیم گیری دارد. برای همین اقدامات ما باید به گونهای باشد که خود شهروندان تصمیم بگیرند که پیاده تردد کنند یا از وسیله نقلیه شخصی یا از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.امااگراقداماتوبرنامههایمادرزمینهمدیریتحملونقل روند صحیحی نداشته باشد آن شهروندی که مثلا میخواهد از نقاط مرکزی تهران به شرق پایتخت برود با مشکل مواجه خواهد شد. چون اتوبوس در دسترس نیست یا سر موقع به ایستگاه نمیرسد و مترو هم بیش از حد شلوغ است و استفاده از آن با مشکلاتی همراه خواهد بود. پس برای این شهروند گزینه بهتر این است که از
خودروی شخصی استفاده کند. وی ادامه داد: البته تصمیمگیری درباره نحوه تردد با خود این
شهرونداست.امااگراتوبوسهایشهریسروقتبیایند،دسترسی به مترو به راحتی امکان پذیر باشد و دیگر امکانات مربوط به حمل و نقل عمومی در وضع مطلوبی باشد در این صورت این شهروند که خودش تصمیم گیرنده است دست به انتخاب از میان این گزینهها خواهد زد. ممکن است این شهروند با پای پیاده رفتن را بهتر و مناسبتر ببیند یا تصمیم بگیرد از وسایل نقلیه عمومی استفاده کند. اما در هر صورت ما نباید شهروندان را مجبور به استفاده از
یکوسیلهنقلیهخاصبرایترددهایشانبکنیم.هدفمابایدانجام اقدامهایی باشد تا تعداد انتخابهای مردم برای تردد و رفت و آمد رابیشتروبهترکنیم.
رنجبر در پاسخ به اینکه در زمینه مهار و مدیریت ترافیک شهری تهران کدام راه حل میتواند موثرتر باشد گفت: برای مدیریت ترافیک لازم است تا همه راهها در نظر گرفته شود. مثلا در بخش مرکزی شهر باید پیاده راهها گسترش پیدا بکند. این پیاده راهها هم باید برای شهروندان آنقدر جذابیت داشته باشد که دیگر دنبال این نباشند که پنجاه هزار تومان حق طرح ترافیک بدهند تا بتوانند از خودروی شخصی استفاده کنند و با دردسرهایی مثلا برای پیدا کردن جای پارک مواجه شوند. باید شرایط رفت و آمدها به نحوی سامان دهی شود که شهروندان به این تصمیم برسند که بخشی از مسیرشان را با اتوبوس یا مترو بروند و بخشی را هم به صورت پیاده
طی کنند یا با دوچرخه به مقصدشان بروند. ریٔیس مرکز کنترل هوشمند پلیس راهور خاطرنشان کرد: در حال
حاضر البته شاهد احداث مسیرهای دوچرخه سواری در معابر تهرانهستیم.اماآیاکسیجراتمیکنددرخیابانبادوچرخهتردد کند؟ ما امروز شاهدیم در مسیر اختصاصی دوچرخهها شمار بسیار زیادی از موتورسواران تردد میکنند و این مساله ایمنی دوچرخه سواران را تهدید میکند. یا برای مثال شاهدیم بعضی از رانندگان خودروهایشان را در مسیر اختصاصی دوچرخه پارک میکنند. علت این کار هم این است که ما با کمبود پارکینگ روبهرو هستیم و بالاخره باید شرایط رانندگان را هم درک کنیم. اگر پارکینگها وضعیتمطلوبیپیدابکنندوسیستمحملونقلعمومیماشرایط بهینهای به خود بگیرد در این صورت میتوانیم به مهار وضع ترافیک امیدوار باشیم. چون همه این عوامل در کنار هم میتوانند یک وضع
مطلوب را برای ترافیک شهری ما ساماندهی کنند.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام