آخرین نطق محمدعلی وکیلی در مجلس
بی‌تردید بقای جمهوری اسلامی به اصلاح‌طلبی است

سیاست روز - تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان این که بقای هر حکومتی به اصلاحات است، گفت: بی تردید بقای جمهوری اسلامی به اصلاح طلبی است. اگر اصلاح طلبی به حاشیه برود فرهنگ حاشیه نشینی و لمپنی بر آن حاکم می‌شود.
محمد علی وکیلی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در آخرین نطق میان دستور خود در مجلس دهم گفت: با زبان روزه به مردم تهران می‌گویم که بر عهدی که با آنها بسته بودیم باقی مانده‌ایم. با مردم عهد بسته بودیم که تطمیع نشویم و نشدیم. عهد بسته بودیم که تحت تهدید از رسالت نمایندگی خارج نشویم، خوشبختانه سرم بالاست که می‌گویم تهدید پذیر نبودیم. به رغم آن که گفتمان حاکم بر راهروهای مجلس نه خدا ترسی است و نه مردم باوری بلکه شورای نگهبان ترسی است اما تلاش کردیم در ظرف سهم خویش نسبت به رسالت خود این عهد را با مردم پاس داشته و این رسالت را در مسیر منافع  مردم ادامه دهیم.
این نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی با بیان این که «دو خطر عمده جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند» گفت: اولین خطر این است که نمی‌شود با ابزار مارکسیسم آرمان‌های جمهوری اسلامی را به سرانجام برسانیم نمی‌توانم با ابزار مارکسیسم و  در دامن کمونیسم از ولایت فقیه دفاع کنیم. نمی‌شود با ابزار مارکسیسم عدالت را در جامعه اسلامی و در قامت و قاموس جمهوری اسلامی  پیش برد. باید حواسمان باشد اگر می‌خواهیم از لیبرالیسم فرار کنیم نباید ناخواسته پناه به مارکسیسم ببریم.
وکیلی با استناد به سخنان امام خمینی در مورد انجمن حجتیه گفت: خطر دوم انجمن حجتیه است اگر فرمایشات امام در دوره حیاتشان را مرور کنیم متوجه می‌شویم که امام هیچ خطری را به اندازه خطر انجمن حجتیه نمی‌دانست در جای جای سخنان امام هشدار نسبت به این جریان انحرافی وجود دارد. چرا این میزان حساسیت از طرف امام نسبت به انجمن حجتیه وجود دارد؟چرا که مبنای این جریان انحرافی با هیچ یک از مبناهای جمهوری اسلامی قابل جمع نیست. این جریان واپس گرا و متحجر و ضد توسعه سال ها در کمین بود و اخیرا حضورش در بخشی از لایه‌های قدرت مشاهده می‌شود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر جمهوری اسلامی به دست انجمن حجتیه و گردانندگان آن بیفتد هم ولایت فقیه و هم مبانی ارزشی آن به کما خواهد رفت همچنین باید فاتحه جمهوریت را در کسری از زمان بخوانیم.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این که «دو لبه قیچی در جمهوری اسلامی  همواره انحصارزا بوده است» گفت: یک لبه قیچی تلاش کرد همه ارزش‌ها را به نفع خود مصادره کند و ارزش‌ها را به گروگان گرفته و  در انتخابات مختلف به فضای پیروزی خود بدل کرده و آن را تبدیل به نردبانی برای حضور در قدرت کرده است.  با شهدا، دفاع مقدس، مقابله با استکبار و  مسئله مستضعفان نسبتی ندارد اما همه چیز را مصادره کرده است.
این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: لبه دیگر قیچی که تلاش می‌کنند اصلاحات را به گروگان بگیرد از آن طرفِ بام افتاده و تلاش می‌کند گفتمان اصلاح طلبی را به نام خود حک کند. این افراد هر گاه اظهار نظر و وجود کرده‌اند در مرز اپوزیسیون بودند هیچ گاه نتوانستد سر بالا بگیرند و بر عناصر گفتمان اصلاح طلبی پای بفشرند.
وکیلی در پایان سخنان خود با بیان این که « بقای هر حکومتی به اصلاحات است» گفت: بی  تردید بقای جمهوری اسلامی به اصلاح طلبی است. جریان و کسانی که امروز فکر می‌کنند اصلاحات از نیرو و سرمایه خالی شده و  اصلاح طلبی عرصه را واگذار کرده و در سپهر سیاسی ایران به حاشیه می‌رود. اگر جریان اصلاح طلبی به حاشیه برود تردید نکنید که فرهنگ حاشیه نشینی و لمپنی به آن حاکم می‌شود. وای بر جریان سیاسی که زبان لمپنی داشته باشد.
web site hit counter