محور روانسر به کامیاران تا ۱۵ روز مسدود است

ایران زمین - تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
کرمانشاه – کرمی – ابتکار :​ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: به دلیل ترمیم جاده محور شهرستان روانسر در استان کرمانشاه به شهرستان کامیاران در استان کردستان تا ۱۵ روز آینده مسدود خواهد بود. به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه فریبرز کرمی اظهار داشت: حوزه ترمیم محور روانسر به کامیاران را مربوط به استان کردستان اعلام کرد. جاده روانسر به کامیاران یکی از راه‌های فرعی است که شهرستان روانسر در استان کرمانشاه را به شهرستان کامیاران در استان کردستان متصل می‌کند و حدود ۳۵ کیلومتر طول دارد. وی در خصوص آخرین وضعیت ۲ بانده و چهار خطه کردن جاده کرمانشاه تا کامیاران نیز گفت: با اینکه شرکت ساخت راه‌ها متولی این کار است اما متاسفانه به دلیل ساخت و ساز غیرقانونی در حریم راه و وجود معارض روند کار در برخی از نقاط متوقف شده است. کرمی ، وجود روستا در ۲ طرف جاده را خلاف قانون دانست و افزود: برای آنکه امکان توسعه راه وجود داشته باشد روستاهایی که در حریم راه‌های اصلی قرار دارند باید در یک طرف جاده باشند. او در مجموع کمبود اعتبار، وجود معارض در حریم راه و نیز ساخت و ساز در ۲ طرف جاده را مهمترین موانع توسعه راه‌ها در استان اعلام کرد.​ web site hit counter