اولویت‌های پژوهشی بیمه تعاون در سال 1400 منتشر شد

حوادث - تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۲
موضوعات پیشنهادی شرکت‌ بیمه تعاون، برای تدوین پایان‌نامه و رساله دانشجویی در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری در سال تحصیلی1400 اعلام شد. این شرکت با همکاری پژوهشکده بیمه و به منظور گسترش پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای و با هدف استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت تحقیقاتی دانشگاه‌ها از پایان‌نامه‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که موضوع آن‌ها در راستای فعالیت‌های پژوهشی شرکت بیمه تعاون باشد، حمایت می‌کند. بر این اساس، اولویت‌های پژوهشی سال 1400 این شرکت عبارت خواهند بود از:
- ارزیابی آگاهی از برند؛ مطالعه موردی شرکت بیمه تعاون
- استخراج الگوی ریاضی شناسایی تقلب در رشته بیمه‌های درمان/ اتومبیل؛ مطالعه موردی شرکت بیمه تعاون
- شناسایی ریسک‌های فرایند‌های صدور بیمه نامه/ارزیابی و پرداخت خسارت با رویکرد فرایند کاوی؛ مطالعه موردی شرکت بیمه تعاون
- الگو سازی شناسایی مشاغل کلیدی و کارکنان کلیدی؛ مطالعه موردی شرکت بیمه تعاون
- الگوسازی بهره‌وری شعب شرکت بیمه تعاون
- شناسایی علل رویگردانی مشتریان در رشته بیمه ای زندگی /اتومبیل/آتش سوزی/حوادث و...مطالعه موردی شرکت‌بیمه تعاون
- الگو سازی تعیین حدود قابل قبول ریسک های بیمه ای در رشته آتش سوزی/ مهندسی؛ مطالعه موردی شرکت بیمه تعاون
web site hit counter