سرمقاله

نشانی اشتباه کاخ سفید

رضا دهکی

تعداد زیاد بیمار نسبت به پرستار
عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه اساساً مشاغلی مانند پزشکی و پرستاری مشاغل الهی هستند، عنوان کرد: وقتی فردی بیمار و مضطر می‌شود، در نهایت درد و گرفتاری خود را با خدا مطرح می‌کند و در واقع شفا دهنده خداوند است لیکن در حوزه سلامت واسطه فیض و شفای الهی، پزشک و پرستار است و این موضوع موقعیت ممتاز و برجسته ای را به این مشاغل می‌دهد. به گزارش تسنیم، عباس عباس زاده در خصوص جو سازی‌ها و بداخلاقی‌های اخیر در حوزه جامعه پرستاری و دامن زدن به تقابل میان گروه‌های پزشکی گفت: بی‌انصافی است که مشاغل الهی را در سطح مسایل حاشیه ای و مادی تنزل دهیم تا جایی که در حوزه رقابت مالی به جان هم بیفتیم.
اخلاق در حرفه پزشکی و پرستاری حرف اول را می‌زند
عباس زاده گفت: وقتی در مورد اخلاق حرفه ای صحبت می شود اولین مثالی که به ذهن می رسد طبابت و مریض داری است که والاترین مصادیق اخلاق حرفه ای را می طلبد. وی با تاکید بر این که اخلاق در حرفه پزشکی و پرستاری حرف اول را می زند، تصریح کرد: اگر اخلاق نباشد علم پزشکی و پرستاری و هیچ جمعیت پرستاری قابل محاسبه نیست و ارزشی ندارد. رییس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر بهداشت در حوزه پرستاری گفت: سخنان دکتر هاشمی بیش از آن که جنبه اداری و اجرایی داشته باشد بیشتر این پیام را به جامعه پرستاری می دهد که مبادا از اصول حرفه ای تخطی کنیم و بقیه مسایل قابل حل و بررسی است.
قانون تعرفه گذاری بهترین راه حل در پرداخت عادلانه
عباس زاده عنوان کرد: اگر در یک فضای اخلاقی قرار بگیریم به خوبی می توانیم مسایل را بررسی کنیم و بهترین راهکارها را شناسایی کنیم. وی با بیان اینکه به اعتقاد جامعه پرستاری بهترین راه حل در پرداخت عادلانه به پرستارها اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات است گفت: وزیر بهداشت نیز خواسته اند که این قانون اجرا شود و البته این قانون پیچیدگی‌ های مربوط به خودش را دارد و اگر ساده بود ظرف 8 سال گذشته حتما اجرا شده بود. عباس زاده گفت: معتقدیم همه دولت ها نیتشان این بوده که قانون تعرفه گذاری خدمات را اجرا کنند و این مشکلات و پیچیدگی ها همتی می خواهد که برطرف شود و وزیر بهداشت نیز عزم کرده اند که مشکلات را برطرف کنند.
اجرای قانون تعرفه گذاری در گروی تامین بودجه
رییس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهید بهشتی در عین حال خاطرنشان کرد: قانون تعرفه گذاری به تنهایی به وسیله وزارت بهداشت قابل اجرا نیست و اگر مجلس شورای اسلامی پیش بینی بودجه لازم را برای اجرای این قانون کند و اراده اجرای این قانون را داشته باشد می تواند به بهبود عادلانه پرداخت ها به پرستاران کمک کند و در واقع مشکل اصلی عدم اجرای این قانون ، نبود بودجه است. عباس زاده همچنین به نقش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و نیز سازمانهای بیمه گر در این خصوص اشاره کرد و گفت: گرچه وزارت بهداشت سهم بیشتری برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات دارد و باید متولی این کــار شود ولی همه دستگاهها و نهادها نیز باید برای اجرای این قـانون هماهنگ شوند ولی به هر حال سازمان های بیمه گـر علاقه مند نیستند که حوزه پوشش بیمه ها را افزایش دهند. رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه به کار تیمی در مراقبت از بیماران اشاره کرد و گفت: مراقبت از بیمار به تنهایی مربوط به پرستاران نیست و این گونه نیست که اگر کارشناس پرستاری تربیت می کنیم انتظار داشته باشیم که همه مراقبت های لازم بیمار به تنهایی توسط پرستار انجام شود. وی در توضیح گفت: بیمار در بیمارستان به انواع نیازهای مراقبتی اولیه و ابتدایی مانند تامین نظافت، بهداشت و تغذیه و مراقبت های پیچیده مانند مانیتورینگ سیستم قلبی و تنفسی و احیای قلبی و ریوی نیاز دارد که انجام همه این اقدامات نیاز به انگیزه، علاقه، مهارت و علم دارد.
ضرورت تفکیک و سطح بندی خدمات مراقبتی پرستاران
عباس زاده در خصوص طرح به کارگیری نیروهای کمک پرستار به منظور انجام همه نیازهای مراقبتی بیمار و جبران کمبود پرستار در کشور گفت: اگر حوزه خدمات مراقبتی را به مراقبتهای سطح پایه و اول و مراقبت های عمومی و تخصصی تفکیک نکنیم، وقت زیادی از پرستار صرف درخواست های اولیه و عمومی که مردم و مریض دارند، می شود و او فرصت انجام کارهای اولویت دار و مهم مریض که برای بازگشت سلامتی مریض ضروری است را ندارد. وی یکی از مهمتری مشکلات حوزه پرستاری را تعداد زیاد بیمار نسبت به پرستار کمبود شدید و نیز نیروهای کمکی عنوان کرد و گفت: این مشکل در بسیاری از بیمارستان های کشور وجود دارد لذا پرستاران برای اینکه اولویتها و نیازهای مراقبتی مهم بیمار را انجام دهند از ارایه خدمات اولیه مورد نیاز به مردم باز می مانند و این موضوع باعث نارضایتی مردم می شود. عباس زاده تاکید کرد: اتفاقا جامعه پرستاری و اساتید این حوزه باید به فکر رفع و جبران این نقص و کمبود در حوزه پرستاری بیفتند و وقتی طرحی برای تکمیل رده ها و تیم پرستاری داده می شود نباید بدون مطالعه و اطلاع کامل، در افکار عمومی این دغدغه را ایجاد کنیم که این نیروها می خواهند جایگزین پرستاران شوند و قضاوتهای اینچنینی صحیح نیست. عباس زاده یادآور شد: در بررسی سیستم خدمات پرستاری قریب به اتفاق کشورها نیز کارشناس پرستار کاردان و بهیار با عناوین مشابهی در رده های پرستاری قرار دارند.
از القای شبهه در جامعه بپرهیزیم
دکتر عباس زاده تاکید کرد: در حوزه تربیت نیروی کمکی باید به صداقت و حسن نیت کسانی که در وزارت بهداشت مسولیت حوزه پرستاری را دارند اعتماد داشته باشیم. وی یادآور شد: بکار گیری نیروهای کمک پرستار در شورای عالی نظام پرستاری و ارگانهایی که خودمان اعضای آن را انتخاب کرده ایم مطرح و توسط افراد دلسوز حوزه پرستاری کارشناسی شده است و نباید در جامعه القای شبهه کنیم که این طرح برای جایگزین کردن نیروهای پرستاری است.
افزایش ظرفیت تربیت کارشناس پرستاری
عباس زاده افزود: از طرفی می بینیم در حوزه تربیت کارشناس پرستاری نیز نه تنها کاهشی صورت نگرفته بلکه افزایش ظرفیت را در دانشکده های پرستاری داریم پس چطور ممکن است که تصور کنیم این افراد می خواهند جایگزین پرستاران شوند که در این صورت باید ظرفیت پرستاران کاهش پیدا می کرد. وی تصریح کرد: خدمات همکاران پرستاری سراسر کشور که با وجود کمبود نیرو خدمات مطلوبی را به بیمارن می دهند واقعا جای تقدیر دارد و از آنان می خواهیم به مسئولین خود در وزارت بهداشت اعتماد داشته باشند و با روحیه همیشگی که ناشی از اتکاء و امید به خداوند است کارشان را ادامه دهند. مشاور معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: راهکار حل مشکلات پرستاری این است که موضوعات را علمی و منطقی بررسی کنیم و امیدواریم مطالبات جامعه پرستاری محقق شود. وی عنوان کرد: سیاه نمایی‌ها و القاهای جو ناامیدی و بی اعتمادی در جامعه، خواست گروه ‌های خدوم پرستاری و افراد دلسوز جامعه پرستاری نیست و جامعه پرستاری باید نسبت به اینگونه موارد بی ‌اعتنا باشند و همانطور که تا به حال خدمات خداپسندانه ای را به مردم ارائه داده و موجب سربلندی جامعه پرستاری در بین کشورهای دنیا شده است در آینده هم همین مسیر را ادامه دهد. عباس زاده در ادامه گفت: همکاران پرستاری، علم، تحصیلات و مهارتشان را برای مراقبت از بیماران روز به روز افزایش دهند و در مقابل آن، مهمترین چیزی که به دست می آورند رضایت خداوند است. وی در پایان با بیان اینکه اخلاق حرفه ای در جامعه پرستاری تا به امروز زبانزد و الگوی سایر گروه ‌های اجتماعی بوده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم روحیه و اخلاق حرفه ای نیکوی جامعه پرستاری به دلیل برخی از رفتارهای نابه جای معدود افرادی خدشه نبینید و همچنان جامعه پرستاری با افتخار به خدمات خود ادامه دهد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام