جستجو
  نسخه شماره 2831 - 1392/12/07 - چهارشنبه 7 اسفندماه 1392 - 26 ربيع الثاني 1435- 26 فوريه 2014   صفحه اصلي

 يارانه بگيران نيازمند چگونه شناسايي مي شوند؟
 جزييات فرم جديد اطلاعات اقتصادي خانوار 

وزير اقتصاد عصرروز دوشنبه از آغاز توزيع فرم‌هاي خوداظهاري وضعيت درآمدي خانوارها طي روزهاي آينده و تكميل اين مرحله از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها تا پيش از پايان سال خبر داد. اگرچه تاکنون مرجع رسمي تدوين اطلاعات اقتصادي خانوار و چگونگي انتشار آن براي جامعه هدف مشخص نشده اما طي دو روز گذشته جزييات تازه اي از اطلاعاتي كه قرار است از طريق اين فرم ها استخراج شود، منتشر گرديده است. نگاهي به جزييات فرم هاي جديد اطلاعات اقتصادي خانواده ها و روش پيش بيني شده براي تكميل اين اطلاعات نشان مي دهد كه اين فرم ها در اصل چيزي شبيه فرم هاي فازاول هدفمندي است و احتمالا نكته مهم دور تازه چگونگي راستي آزمايي اين اطلاعات بر اساس داده هاي اقتصادي و درامدي در اختيار دولت خواهد بود.
علي طيب نيا در خصوص چگونگي ثبت نام مجدد و پرداخت يارانه نقدي، گفته است: ثبت نام مجدد از افراد متقاضي دريافت يارانه تا قبل از پايان سال جاري آغاز مي‌شود و پس از بررسي‌هاي لازم دولت نسبت به پرداخت يارانه نقدي به اين افراد در سال 93 اقدام خواهد کرد.از زمان اجراي هدفمندي يارانه‌ها تاکنون دو بار فرم اطلاعات اقتصادي خانوار ارائه شده است؛ يک بار به صورت دستي بود و بار دوم اين کار به صورت الکترونيکي انجام شد.فرم اول يارانه‌اي تابستان 87 و از طريق دفاتر پستي سراسر کشور به صورت رايگان در اختيار شهروندان قرار گرفت، برهمين اساس، فرم اطلاعات اقتصادي چاپ و توزيع شد و خانوارها اطلاعات خود را پر کردند؛ حتي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور وقت ايران هم اين فرم را پر کرد.
فرم اول يارانه‌اي در تابستان 87
- نحوه تصرف محل مسکوني فعلي خانوار خود را با توجه به گزينه‌هاي موجود مشخص و در داخل مربع مربوط علامت × درج کنيد. توجه داشته باشيد اگر خانوار محل سکونت خود را در مقابل کار يک يا چند نفر عضو خانوار تصرف کرده، حتي اگر مبلغي هم به طور ماهانه مي‌پردازد نحوه تصرف محل سکونت در برابر خدمت قلمداد مي‌شود.در صورتيکه محل سکونت فعلي خانوار اجاره اي يا رهني است، ضمن درج مساحت زيربنا به متر مربع، مبلغ اجاره ماهانه را به هزار ريال در محل مربوط بنويسد. چنانچه محل سکونت اجاره اي - رهني است مبلغ رهن را بر اساس عرف محل محاسبه و به مبلغ اجاره اضافه کنيد.
- چنانچه سرپرست يا خانوار شما تحت پوشش يکي از نهادهاي حمايتي (کميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي، موسسات خيريه و...) است در داخل مربع” بلي” و همچنين در داخل مربع مقابل نام نهاد مربوط علامت × درج کنيد در غير اين صورت در داخل مربع” نه” علامت ضربدر درج نماييد.در پايان پس از تکميل فرم، سرپرست خانوار با درج تاريخ و اثر انگشت در محل پيش بيني شده صحت مندرجات فرم را تاييد مي‌نمايد. پس از آن براي تائيد فرم اطلاعات خانوار به نزديکترين مسجد محل مراجعه نمايند.مسئولان مربوط پس از درج نام و نام خانوادگي خود و تاريخ، محل مورد نظر را امضاء و مهر مي‌نمايند. پس از پايان کار و مراجعه به ايستگاه‌هاي طرح و انجام امور مربوط، کدرهگيري زير پرسشنامه خود را از متصدي مربوط اخذ نمايند تا در صورت نياز از طريق آن بتوانند وضعيت خانوار خود را پيگيري نماييد.
ماجراي خوشه‌بندي‌ها
همان زمان پس از پايان جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار رسما اعلام شد 65 ميليون و 107 هزار و796 نفر در طرح اوليه جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار ثبت نام کردند که 41 ميليون نفر از اين تعداد، شهري و 19 ميليون و 700 هزار نفر روستايي هستند.گزارش مرکز آمار ايران هم درباره نتايج راستي آزمايي فرم اطلاعات اقتصادي خانوار نشان مي‌داد: سازمان ثبت احوال 99.6 درصد اين اطلاعات را تائيد کرده است. در ادامه مسئولان دولتي براساس پنج معيارغيردرآمدي”خودرو، مسکن، تحصيلات، تعداد افراد شاغلين خانوار و ميزان وام اخذ شده از نظام بانکي” به خوشه‌بندي (يک، دو و سه) روي آوردند و اين کار هم داستان‌ها داشت و سرانجام موجب انتقادات گسترده مردم شد و سپس رئيس جمهور وقت گفت وگو کرد و از برخورداري 100 درصد مردم از يارانه‌هاي مرتبط با هدفمند شدن يارانه‌ها خبر داد و گفت: در دو گام همه مردم تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
فرم دوم يارانه‌اي و ويژگي‌ها
ابتداي سال 89 بود که دولت با محوريت مرکز آمار ايران اعلام کرد: جاماندگان از دريافت يارانه نقدي مي‌توانند با پر کردن فرمي به صورت الکترونيکي (اينترنتي)، به جمع مشمولان دريافت يارانه نقدي اضافه شوند؛ بدين ترنيب فرم دوم يارانه‌اي آمد و دو بند جديد در آن وجود داشت که در يک بند آن آمده بود:” توجه، براساس ماده 10 قانون هدفمندي کردن يارانه‌ها، دريافت يارانه منوط به ارائه اطلاعات صحيح است. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.»در بند ديگر فرم دوم يارانه‌اي تصريح شده بود:”اينجانب (سرپرست خانوار) با اطلاع از ماده 10 قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، صحت مندرجات اين فرم را تاييد کرده و چنانچه اطلاعات خلاف واقعيت در پرسشنامه درج شده باشد، مسئوليت عواقب آن را مي‌پذيرم.»
فرم دوم يارانه‌اي در ارديبهشت 89
در ادامه پس از اين کار، سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي وفت آمد و گفت: اکنون در مرحله اي از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها قرار داريم که به تدريج افراد استان‌هاي مختلف بايد با اعلام شماره حساب به سامانه رفاهي، متقاضي دريافت يارانه نقدي شوند.وي سپس افزود:”از تمامي هم ميهنان گرامي که وضع درآمدي خوبي دارند، درخواست مي‌کنم براي کم به اجراي بهتر اين قانون که در واقع کمک به روند توسعه ملي کشور است، با انصراف از دريافت نقدي يارانه به اجراي اين طرح بزرگ ملي ياري رسانند. با خودانصرافي و در واقع از خود گذشتگي افراد متمکن، دست دولت براي حمايت مؤثرتر از اقشار ضعيف و متوسط بازخواهد شد و اين بزرگترين راه کمک به اجراي اين قانون است. من هم فرم اطلاعات اقتصادي خانوار را پر کردم ولي هم اکنون از دريافت نقدي يارانه انصراف مي‌دهم.»اما در عمل اين درخواست‌ها به جايي نرسيد تا اينکه حتي تعداد يارانه‌بگيران از کل جمعيت ايران بيشتر شد. از آن زمان تاکنون، سي و شش مرحله يارانه نقدي به ايرانيان پرداخت شده است. به عبارت ديگر، تاکنون يارانه دريافتي هر ايراني حدود يک ميليون و 750 هزار تومان و کل مبلغ پرداختي به تمام مشمولان بيش از 126 هزار و 500 ميليارد تومان شده است.حال با گذشت 3 سال و 10 ماه از اظهارات يارانه‌اي دولتمران قبلي، اين روزها مقامات اقتصادي دولت يازدهم هم از همان ادبيات‌ها ( درخواست انصراف يا جريمه مشمولاني که اطلاعات نادرست بدهند، يا شناسايي طبقه نيازمند براساس درآمد، دارايي‌ها شامل داشتن و يا نداشتن منزل مسکوني و خودرو و محل سکونت) استفاده مي‌کنند که در نهايت منجر به اين شد اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور بيايد و بگويد:”در بهمن امسال ما به 77 ميليون و 374 هزار نفر يارانه پرداخت کرديم که اين مقدار از جمعيت کل کشور که برمبناي آمار حدود 77 ميليون و 200 هزار نفر مي‌شود،‌ بيشتر است.»


نسخه چاپي ارسال به دوستان

ارسال نظر
  نام (اختیاری)
  پست الکترونیک(اختیاری)
  آدرس وبسایت یا وبلاگ (اختیاری)
نظرشما
 
    کد امنیتی
 
نظرات خوانندگان

زير يك
سياست داخلي
جامعه و شهروند
اقتصاد و خودرو
بازار پولي و مالي
ايران زمين
حوادث
ادب و هنر
گزارش ويژه
جهان ورزش
ايران و جهان
آخر ابتکار
صفحه اصلی - شناسنامه ابتکار - آرشیو ابتکار - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته