سرمقاله

ضرورت بازاندیشی و بازکنشی در پنداشت ها و کنش ها

محمدعلی نویدی

* ابوالقاسم سعیدی-صنعت تبلیغات را می‌توان استفاده از وسایلی مانند زبان، خط، تصویر، موسیقی و نمایش در جهت ایجاد آگاهیهای خاص و اعمال نظر در جهت‌دهی به افکار عمومی دانست. اهمیت تبلیغات در جهان امروز و نقش آن در مراودات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، هنری و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. آگاهی عمومی حاصله از تبلیغات، می‌تواند درست، دقیق و شفاف باشد و با افزودن اطلاعات به اعتلای فکری و فرهنگی انسانها کمک رساند، یا نادرست و مبهم باشد و نقشی ویرانگر ایفا نماید. تبلیغات از طریق رسانه های مختلف اعم از مطبوعات، رادیو، تلویزیون، تبلیغات محیطی و غیره می‌تواند در اشاعه و شتـاب فعالیت های مختلف جامعه موثر باشد. استفاده روز از فزون از تبلیغات در فعالیتهای فرهنگی بررسی اهمیت و نقش تبلیغات در این امور را ضروری می‌سازد. فرهنگ مجموعه‌ای از باورها، آیین‌ها، اندیشه‌ها، آداب و رسوم  و ارزش‌های حاکم بر یک جامعه و یکی از مهم ترین عوامل در شکوفا کردن استعدادهای درونی افراد جامعه به شمار آورد. هر یک از جوامع انسانی، فرهنگ خاص خود را دارد که در طول تاریخ شکل گرفته است و همین فرهنگ، هویت دهنده یک جامعه می­باشد. گسترش فرهنگ هماهنگ با ارزشها، آداب و هنجارهای جامعه از طریق فعالیت های مختلف فرهنگی امکان پذیر است. فعالیت های فرهنگی اثرگذار منجر به حفظ، ترویج و تقویت فرهنگ ملی و دینی کشور می‌گردند، خصوصاً در عصر حاضر که قدرت های سلطه گر می­کوشند با ترویج فرهنگ غرب، در کشورهای دیگر نفوذ کنند و به همین دلیل همواره چنین وانمود می­کنند که هرگونه پیش­رفت، در گرو پیروی از فرهنگ غرب است. فعالیت های فرهنگی به مجموعه اموری گفته می‌شود که در جهت فرهنگ حاکم بر جامعه به شکل های مختلف صورت می‌گیرد. فعالیت های فرهنگی مبتنی بر هنجار ها و ارزش های یک جامعه می‌باشند که در قالب عناصر اجزایی همانند ملیّت، قومیّت، زبان، دین، مذهب، نژاد، جنسیّت، آداب و رسوم، مفاهیم و تدابیر رایج نمود پیدا می‌کنند و هدف آن ها شناساندن هویت، تاریخ و میراث اجتماعی است که از نسل های گذشته تا به امروز تداوم یافته اند یا در حال حاضر متناسب با مقتضیات زمان و مکان تبدیل به یک ارزش و باور اجتماعی شده است . میزان موفقیت فعالیتهای فرهنگی، مشارکت عمومی جامعه و نهایتا میزان اثرگذاری آن ها تا حدود زیادی به انجام تبلیغات صحیح و متناسب با فعالیت مورد نظر بستگی دارد. انتخاب نامناسب روش و یا ابزار تبلیغ نه تنها به گسترش قعالیت مورد نظر فرهنگی کمک نمی‌کند بلکه می‌تواند نتیجه عکس نیز در پی داشته باشد. تبلیغ نادرست می‌تواند منجر به خودباختگی فرهنگی شود جایی که جامعه نمی‌تواند هویت ملّی خود را حفظ کند. تبلیغات فعالیتهای فرهنگی باید همبستگی را که پایه اساسی کنش­های متقابل بین انسان­هاست، هدف قرار دهد و دست­یابی به یک اتحاد موفق میان همه انسان‌ها را موجب گردد. اگر این گونه تبلیغات توسط کارشناسان متخصص صورت نگیرد، بسیاری از ارزش های جامعه نادیده گرفته شده و اثربخشی لازم انجام نخواهد گرفت. در ارایه پیام تبلیغاتی رعایت ارزش های فرهنگی از اهمیت بسیاری برخوردار است وعدم توجه کافی به رعایت این هنجارها اثر بخشی کافی در جامعه مخاطب را به دنبال نخواهد داشت. باید در نظر داشت که اثربخشی مناسب زمانی ایجاد می‌شود که در تبلیغ از ابزار مناسب برای ارایه پیام استفاده شده باشد و تبلیغ عاری از هرگونه دروغ و جدل باشد. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که بین تبلیغات محصولات و فعالیت های فرهنگی و فرهنگ تبلیغات رابطه ای مستقیم وجود دارد. زمانی که اطلاع رسانی از فعالیت های فرهنگی مختلف توسط کارشناسان تبلیغ در بین مردم مطرح می‌شود، مردم باید فرهنگ پذیرش این اطلاع رسانی را داشته باشند و این فرهنگ جز بستر سازی در بین مردم برای پذیرش اطلاعات ارایه شده توسط مبلغین ایجاد نمی‌شود.  باید در نظرداشت که این بستر سازی دارای اصولی است که رعایت آن ضروری است. در بحث تبلیغات محصولات و فعالیت های فرهنگی از نقشه سازمان های مرتبط و سیاست گذار در امور تبلیغی و فرهنگی نباید غافل شد، چه آن که سیاست های درست تبلیغی در امور فرهنگی منجر به گسترش ارزش های فرهنگی، دینی و اجتماعی هماهنگ با هنجارهای جامعه می‌گردد و از خطرات غرب زدگی و یا خودباختگی فرهنگی نیز می‌کاهد. اگر چه باید این نکته را در ذهن داشت که رونق، گسترش و تبلیغ فعالیت های فرهنگی بدون همکاری و مشارکت های مردمی امکان پذیر نمی‌باشد.

ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام